Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Lier

Nybygg av kombinasjonsbygg på Kjellstad i Lier
Ferdigstilt i løpet av sommer 2020.
Etablering av varmepumpe på bygninger i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022. Luft/luft eller luft/vann.
Brannteknisk oppgradering av Lerberg skole
- utskifting av endel innerdører til brannklassifiserte dører - utskifting av enkelte vinduer til brannklassifiserte vinduer - brannteknisk oppgradering av etasjeskiller - fløy A - brannteknisk oppgradering av innvendige skillevegger - etablering av enkelte brannsluser - etablering av brannspjeld i ventilsjonskanaler - riving av gammelt utdatert sprinkleranlegg - de- og remontering av tekniske installasjoner - enkelte nye himlinger - malerarbeider - øvrig rivingsarbeider
Oppgradering av trapperom og rømningsveier i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022.
Utvidelse av paviljong på skole i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022.
Etablering av varmepumpe på skoler i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022. Luft/vann varmepumpe.
Utskiftning av solskjerming på ungdomsskole i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: