Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Buskerud fylke

Drammen (21)
Flesberg (0)
Flå (1)
Gol (7)
Hemsedal (2)
Hol (2)
Hole (4)
Hurum (1)
Kongsberg (9)
Lier (16)
Modum (0)
Nes (4)
Ringerike (15)
Rollag (2)
Røyken (8)
Sigdal (1)
Ål (3)
Nybygg av sykehus på Brakerøya
Planområde ca 390 daa. Ferdigstilles 2024-2025. Medisinsk utstyr: Nosyko AS. Gnr/bnr: 113/1017,1167,285, 14/261,15/384.
Til- og ombygg av kjøpsenter og på- og nybygg av leiligheter i Slemmestad
Påbygg av leiligheter på toppen av kjøpesenter.
Nybygg av bygg for plasskrevende handel i Gol
Ca. 30 mål. Mulighet for å bygge opp til 10000m2 i grunnflate, maks 2 etasjer. Flere bygg kan bygges.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Torvbråten
17 klasserom. Planlagt ferdigstilt i løpet av høsten 2020. Gnr/bnr: 42/30, 42/68, 37/39, 37/145, 42/8, 42/6, 42/26 mfl.
Ny, -om eller tilbygg av næringsområde i Drammen
Torgeir Vraas plass 5-7 og Konnerudgata 3.
Nybygg av kontor og lager på Follestad
18,5 mål tomt, byggeareal opptil 10000 m2 totalt.
Utbygging av skole i Drammen
Nybygget skal kobles sammen med eksisterende flerbrukshall (under bygging) med en gangbro.
Nybygg av bygg for plasskrevende handel i Gol
Tomten ligger ute for salg sammen med nabotomten Furuheim. Samlet areal er ca. 14 mål.
Nybygg av kombinasjonsbygg på Kjellstad i Lier
Ferdigstilt i løpet av sommer 2020.
Nybygg av fotballhall på Åssiden, Drammen
Gnr/Bnr: 116/1921,872,873,875,725,924,1963,84,750, del av 6039 og 6003.
Totalrehabilitering og ombygging av kino i Kongsberg
I tillegg skal det utvikles flere opsjoner: Tilbygg til kinoen. Koblingsbygg mellom kinoen og tilstøtende bygninger. Riving og opparbeidelse av eiendommen Nymoens Torg 5 (Andersen-gården). Etablering av nødvendig teknisk infrastruktur. Kongsberg gamle kino har et areal som skal ombygges på ca. 2000m2 BTA. Det er foreløpig antatt at nybygg ifm prosjektet kan utgjøre ca. 650m2 BTA.
Nybygg av turnhall m.m i Åros
Innendørs kunstgressbane.
Nybygg av kirkebygg/bibelsenter på Slemmestad i Røyken
Kantine for 300 stk mennesker. 38/573 m.fl.
Ombygg av bydelshus til barnehageformål og opparbeidelse av utomhusarealer i Drammen
Felles utlysning for Fjell barnehage fase 1 og fase 2. Fase 1: - total innvendig ombygging av eksisterende Bydelshus, areal ca. 1500m2. BTA. Eksisterende fasader og tak beholdes. - opparbeidelse av utomhusarealer for barnehagen ca. 2000m2
Ombygging/rehabilitering av sykehjemsplasser og omsorgsboliger i Gol kommune
Ombygging av en avdeling med 4 omsorgsboliger og rehabilitering av en avdeling med 6 sykehjemsplasser
Etablering av modulbygg med klasserom og SFO ved skole i Øvre Eiker
Modulbygg for trinn 1 med klasserom og SFO.
Etablering av varmepumpe på bygninger i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022. Luft/luft eller luft/vann.
Riving av barnehage og opparbeidelse av torg med parkering i Drammen
Felles utlysning for Fjell barnehage fase 1 og fase 2. Fase 2 - Riving av eldre barnehagebygninger (disse er barnehagens lokaler pr. i dag, barnehagen relokaliseres i Bydelshus etter at Fase 1 er avsluttet). Samlet bygningsmasse er på ca. 1100m2 (2 barnehagebygg + utvendig bod) - Ettablering av offentlig torg med parkering, ca. 4000m2.
Brannteknisk oppgradering av Lerberg skole
- utskifting av endel innerdører til brannklassifiserte dører - utskifting av enkelte vinduer til brannklassifiserte vinduer - brannteknisk oppgradering av etasjeskiller - fløy A - brannteknisk oppgradering av innvendige skillevegger - etablering av enkelte brannsluser - etablering av brannspjeld i ventilsjonskanaler - riving av gammelt utdatert sprinkleranlegg - de- og remontering av tekniske installasjoner - enkelte nye himlinger - malerarbeider - øvrig rivingsarbeider
Rehabilitering av klokketårn på kirke i Nedre Eiker
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Oppgradering av trapperom og rømningsveier i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022.
Mindre ombygging av herradshus i Hole
Deler av 1. etasje skal bygges om for å tilrettelegge for flere møterom og fleksible arbeidsstasjoner samt oppgraderes i overflater pga. utidsmessig interiør. Arealet som berøres omfatter inngangssoner, resepsjon, venteplass for besøkende, deler av Nav lokaler samt 2 møterom. Prosjektet gjennomføres som en mindre ombygging innvendig og vil ikke utløse søknad.
Nytt inventar for skole i Hallingby, Ringerike
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nytt inventar for skole i Hønefoss, Ringerike
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nytt inventar for skole i Tyristrand, Ringerike
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av bad i sykehjem i Nedre Eiker
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021. Oppgradering av 25 bad. Badene er gamle, slitte og for trange.
Utskifting av vinduer og solavskjerming på videregående skole i Eiker
Riving av "dragere" horisontalt mellom vinduer. Riving/demontering av faste solskjermer. Utskifting av vinduer. Remontering av faste solskjermer. Ny solskjerming. Noe malerarbeider. Beslagsarbeider. Spilekledning rundt utvendig trapp.
Utvidelse av paviljong på skole i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022.
Etablering av varmepumpe på skoler i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022. Luft/vann varmepumpe.
Utskiftning av solskjerming på ungdomsskole i Lier
Fra forslag til investeringsbudsjett 2019-2022.
Oppgradering av rådhus i Ringerike
Fra investeringsbudsjett 2018-2021. Rådhuset ombygging 1. etg.
Etablering av midlertidig barnehage i Drammen
Det skal etableres en paviljong for 3 småbarnsavdelinger, mens eksisterende bygg skal tilrettelegges for store barn.
Utskifting av ventilasjonsaggregater på helsetun i Ål
Fellesutlysning for: Ål helsetun og Leveld skule. 2 ventilasjonsanlegg på Ål helsetun innbefattet fjerning av gamle anlegg.
Utskifting av ventilasjonsaggregater på skole i Ål
Fellesutlysning for: Ål helsetun og Leveld skule. Utkifting av 3 ventilasjonsanlegg på Leveld skule.
Riving av barneskole i Torvbråten
Gnr/bnr: 42/30, 42/68, 37/39, 37/145, 42/8, 42/6, 42/26 mfl.
Branntekniske tiltak i Nes
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: