Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc. i Spydeberg

Etablering av skolepaviljong til Hovin skole
To klasserom, garderober, grupperom og toalett.
Områderegulering av stasjonsområdet i Spydeberg kommune
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.
Hovin kirkested - Restaurere tak stabbur (festeinntekter)
Fra investeringsbudsjett 2019-2022.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: