Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Vestfold fylke

Færder (0)
Horten (1)
Larvik (1)
Re (0)
Sande (2)
Svelvik (0)
Tønsberg (2)
Nybygg av næring i Tønsberg
Ca 18 mål. Infrastruktur ferdig.
Nybygg av lager, verksted og kontor i Horten
To alternativer vurderes; 3756 m2 BYA alt. 5126 m2 BYA eksklusive parkering.
Nybygg av prosesshall i Tønsberg
Totalkostnad for Den Magiske Fabrikken ca 300 mnok.
Oppgradering av alarmanlegg i kommunale bygninger i Larvik
Det kartlagt 39 Altelsendere som må byttes ut nå i 2019, 130 Saftelsendere og 3 Io-sendere som må byttes ut inntil 2024. De gamle Altelsendere skal slutte å fungere fra 2020. Gamle Saftelsendere vil miste signal i løpet av 2024 men allerede fra 2020 vil disse få halvert antall basestasjoner og kapasitet i 2G-nettet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: