Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Vest-Agder fylke

Utvikling av industriområde i Kvinesdal
Ca 10 dekar stort område.
Utvidelse av produksjonsanlegg i Lindesnes
GE Healthcare Lindesnes – Zero Emission.
Nybygg av praksisarealer ved nye vgs i Tangvall
Bygges ved nye Søgne videregående skole i Tangvall.
Etablering av nytt renseanlegg i Ljosland
E1 organiseres som en totalentreprise og skal dekke alle prosesstekniske installasjoner i renseanlegget inklusive driftskontroll og elektrotekniske installasjoner for prosessutstyr i entreprisen.
Etablering av nytt renseanlegg i Ljosland
E2 organiseres som generalentreprise på bygg og anleggsarbeider for etablering av nytt renseanlegg. Entreprisen omfatter grunnarbeider, bygningsarbeider, ventilasjon og luktreduksjon, sanitærinstallasjoner, elektroarbeider for bygg og VVS samt utomhusarbeider.
Oppgradering av vannverk i Sinnes
Oppgradere til 42 l/s med UV.
Ny pumpestasjon og pumpeledning, Tjørhom-Handeland
Avløpsledning 2 776m ø 280 PE.
Skifte av luftvarmepumpe på verksted i Kristiansand
Fellesutlysning for: Askeladden-, Auglandtjønn-, Bergtorasvei-, Hellemyr-, Hellinga-, Jordbærveien-, Karuss-, Kongsgård-, Roligheden-, Linerla-, Mosby-, Odderøya-, Ravndalen-, Skårungen-, Søm-, Taremareskogen-, Tinnstua-, Veslefrikk-, Hamretun- og Voietun barnehage samt Hellemyr skole og Dalane bilverksted. Total kostnad: 1,9 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: