Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Trondheim

Utvikling av lagereiendom på Lade, Trondheim
39 906 m2 tomt. Sentral beliggenhet på enden av Ladesletta. Lade Arena er nabo i nordvest og Ladestien og Leangen Gård med sine friområder i sørvest. God adkomst via tverrforbindelsen som kobler lade sammen med Leangen og Strindheimtunnelen til sentrum (E6).
Etablering av nytt avløpsrenseanlegg i Trondheim
Etablering av nytt avløpsrenseanlegg med tilhørende ledningsnett og utslippsfilter. Videre skal det anlegges ny fjellbrønn for vannforsyning med tilhørende anlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: