Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Trøndelag fylke

Agdenes (0)
Bjugn (0)
Flatanger (0)
Fosnes (0)
Frosta (0)
Frøya (1)
Grong (0)
Hemne (1)
Hitra (0)
Holtålen (0)
Inderøy (1)
Klæbu (3)
Leka (0)
Levanger (3)
Lierne (0)
Malvik (2)
Meldal (6)
Melhus (1)
Meråker (0)
Nærøy (0)
Namsos (2)
Oppdal (1)
Orkdal (2)
Osen (0)
Overhalla (1)
Rennebu (0)
Roan (0)
Røros (3)
Selbu (1)
Skaun (0)
Steinkjer (3)
Stjørdal (0)
Trondheim (10)
Tydal (0)
Verdal (6)
Verran (3)
Vikna (1)
Åfjord (1)
Ørland (0)
Utvidelse av stamfiskanlegg på Kyrksæterøra
Behov av 2-3 stålhaller. Arealbehovet er vurdert til ca 20.000m2 fordelt på på stamfiskhall, resirkulasjon/energianlegg, sjøvannspumper og renseanlegg. Utfylling i sjø utføres i eget prosjekt. Gnr/bnr 102/500, 102/784, 102/525, 102/571, 102/569
Utvikling av lagereiendom på Lade, Trondheim
39 906 m2 tomt. Sentral beliggenhet på enden av Ladesletta. Lade Arena er nabo i nordvest og Ladestien og Leangen Gård med sine friområder i sørvest. God adkomst via tverrforbindelsen som kobler lade sammen med Leangen og Strindheimtunnelen til sentrum (E6).
Oppføring av lagerhus/industribygging i Verdal
200 meter vei, 110 meter VA ledninger
Etablering av høydebasseng i Steinshaugen grunnvannsanlegg i Orkdal
Prosjektet består totalt av: Grunnvannsbrønner, Vannbehandlingsanlegg, Høydebasseng, 5 km ledningsanlegg. Total prosjektkostnad for Orkdal nye vannverk ca 70 milj.
Nybygg av pumpestasjon i samband med VA-ledninger mellom Tiller-Bratsberg-Klæbu
Prosjektet er en del av Klæbu-Trondheim VA-samarbeid hvor kommunene har inngått et samarbeid om å føre spillvann fra Klæbu til Trondheim, og reservevann fra Trondheim til Klæbu.
Nybygg av silo i Verdal
Bygges i betong eller stål.
Avvikling av eksisterende renseanlegg og nybygg av pumpestasjon for avløp og VA-anlegg i Klæbu
Bromstadtrøa renseanlegg er et gammelt kommunalt renseanlegg som har nådd maks levetid, og det er nødvendig å avvikle dette. Dette vil bedre forholdene i Tullbekken og er et viktig vannforekomsttiltak. Det er ca. 10 boenheter tilknyttet renseanlegget. Bromstadtrøa renseanlegg avvikles, og det skal erstattes med en ny pumpestasjon for avløp ved Tullbekken. Det skal legges ny vannledning, avløpsledning og pumpeledning. Totalt ca.575m med ledningsgrøft. Det er dårlige grunnforhold og dagens veg må breddeutvides, forsterkes og forbelastes før bygging av ny ledningstrase. Arbeidet er til dels komplisert og det må påregnes tett dialog med geoteknikker under bygging.
Riving og nybygg av ventilhus i Namsos
Riving av eksisterende ventilhus og bygging av nytt ventilhus ved Tavlåa vannrenseanlegg på ca 40 m2 med kjeller i betong og første etasje i trekontruksjon. Levering og montering av rørdeler, ventiler og armaturer for hovedvannledning i kjeller.
Levering og montering av nødstrømsanlegg for vannforsyningen i Meldal kommune
Totalt 6 stk nødstrømaggregat. Fellesutlysning for: Vigdalsegga høydebasseng, Muan grunnvannsanlegg, Jerpstad grunnvannsanlegg, Å høydebasseng, Resellbakkene pumpestasjon og Kølmoen pumpestasjon.
Etablering av nytt avløpsrenseanlegg i Trondheim
Etablering av nytt avløpsrenseanlegg med tilhørende ledningsnett og utslippsfilter. Videre skal det anlegges ny fjellbrønn for vannforsyning med tilhørende anlegg.
Rehabilitering av pumpestasjon på Tjuin i Verran
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: