Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Sogn og Fjordane fylke

Askvoll (1)
Aurland (0)
Bremanger (3)
Eid (1)
Fjaler (0)
Flora (2)
Førde (1)
Gaular (0)
Gloppen (0)
Gulen (0)
Hornindal (1)
Hyllestad (0)
Høyanger (1)
Jølster (0)
Lærdal (3)
Leikanger (0)
Luster (0)
Naustdal (0)
Selje (0)
Sogndal (1)
Solund (1)
Stryn (6)
Vik (0)
Vågsøy (3)
Årdal (0)
Nybygg av landbassert oppdrettsanlegg på Vadheim
Gnr 42, bnr 23, 55, 141, 142 og 143. Ca. 80 daa. Areala sør og sørvest for fylkesveg 55 samt den etablerte småbåthamna. I område skal det etablerast ny kai.
Utviding av område for fiskerirelatert næring på Kalvøya
20 Mål for industribygg. Nybygg 2 kaier, utvidelse eksisterende kai. Havneanlegg.
Nybygg av næring i Stryn
Ca. 16 daa. Regulert.
Nybygg av næring i Stryn
Ca. 30 daa. Regulert.
Nybygg av næring i Stryn
Ca. 460 daa. Ikke regulert.
Utvidelse av industriområde i Stryn
Gnr/bnr 46/85, 90, 103, 106
Utbygging av transportsystem for avløpsvann til nytt renseanlegg i Flora
Tiltak 1 omfattar arbeid i 4 ulike områder, Båtevika, Nygård, Solheim og plassen ved det nye reinseanlegget. Fire slamavskiljarar skal sanerast og leidningsnett leggast om/byggast slik at avlaupsvatn blir ført til nytt reinseanlegg. Det skal byggast to avlaupspumpestasjonar, ein i Båtevika og ein ved reinseanlegget. Frå Båtevika og Nygård, skal det leggast sjøleidningar fram til eit koplingspunkt nær reinseanlegget. Etablering av tilkomst/snuplass ved pumpestasjonen i Båtevika, samt arbeid i fylkesveg og gangveg på Nygård.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: