Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Oslo fylke

Oslo (29)
Nybygg av boliger og næring mm på Ulven i bydel Bjerke, Oslo
Planområdet på 180 daa ligger mellom Økernkrysset og Ulvensplitten. Området foreslås regulert til sentrumsformål med ca 2000-3000 boliger, forretning, offentlig/privat, tjenesteyting, kontor/lager, industri, datasentral og flerbrukshall. Totalt foreslås utnyttelse 336.300m2 BRA over terreng. Bruksareal bolig BRA=75.575 m². Bruksareal næring BRA= 260.725 m². Gnr/Bnr: 122/180, 314, 407, 421.
Nybygg av kontor, verksted og lager i Gamle Oslo
Gnr/bnr: 233/197, 198. 2,5 etasje (Mezzanin).
Oppgradering av driftsstasjon m.m i Oslo
Prosjektet innebærer blant annet å finne løsning for- og vurdere beste egnet kjøremønster og parkering, økt sikring av området, håndtering av overvann, etablering av utendørs infrastruktur og ombygging av eksisterende plasthall.
Påbygg av hagesenter mm i bydel Vestre Aker, Oslo
Påbygg i 2 etasjer over eksisterende underjordiskt lager. Gnr/bnr: 41/1239, 262, 41/651, 41/1.
Om-og tilbygg av dagligvarebutikk i bydel Sagene, Oslo
To tilbygg, nytt inngangsparti og nytt varemottak. Ombygging av deler av 1 etasje.
Om- og tilbygg av teknisk rom på tak i bydel Ullern, Oslo
Det skal etableres 3 mindre ventilasjonsrom på taket.
Anskaffelse av plasthaller til gjenbruksstasjon i Oslo
Fellesutlysning for Grønmo- og Haraldrud gjenbruksstasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: