Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Oppland fylke

Nybygg av industribygning, kontor og lager på Harestua i Lunner
En del av Sagparken. Prosjektet blir delt i flere byggetrinn. 50.000-80.000 m2
Nybygg av vannverk i Lillehammer
Prosjektering; Sweco Norge AS, Kontakt: Hans Olav Røise. RI prosess: Sweco Sverige AB, Göteborg. BIM: Sweco Norge AS, Oslo. Søk: Sweco Norge AS, Porsgrunn. Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Nybygg av næring i Lillehammer
VVA er utført. Ca. 4000-6000 m2. Ca. 12,8 daa.
Etablering av omlastningshall for avfall i Jevnaker
Dukhallen skal plasseres på vegger i betong og får innvendig asfaltdekke. Det skal installeres avsug fra hallen som ledes til et luktreduksjonsanlegg. En dukhall med mål 30 x 50 m. I tillegg skal det være en innlastingssluse med mål 12 x 16,2 m. Hallen skal ha brystningsvegger i betong i varierende høyde fra 1,6 til 3,0 m og en nedsenket lastesone. I leveransen inngår prosjektering, levering og montering av uisolert dukhall. I leveransen inngår også 4 stk porter med mål 3500 x 4500 mm og 2 stk porter med mål 4000 x 4500 mm og 1 stk gangdør med mål 10M x 21M.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg vest for Otta sentrum i Sel
Største del av bygningen utføres i en etasje med kaldloft over. I partiet over rentvannsbasseng vil bli et mindre rom for å gi adkomst ned til bassenget. Vanntett basseng i plasstøpt betong. Fundament, vegger og ringmurer i plasstøpt betong. Golv på grunn i betong. Vegger og takoppbygg av tre. VVS arbeider.
Rammeavtal for byggetekniske arbeider i Oppland
Rammeavtal kan forlenges med 1 år av gang inntil to ganger (1+1).
Nybygg av vannpumpestasjon i Gjøvik
Ca 11 daa. Knyttet til en ny reservevannledning (sjøledning) som skal gå fra Gjøvik til Redalen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: