Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Hordaland fylke

Askøy (1)
Austevoll (0)
Austrheim (0)
Bergen (8)
Bømlo (3)
Eidfjord (0)
Etne (0)
Fedje (0)
Fitjar (2)
Fjell (1)
Fusa (1)
Granvin (0)
Jondal (0)
Kvam (3)
Lindås (0)
Meland (1)
Modalen (0)
Odda (0)
Os (3)
Osterøy (1)
Radøy (0)
Samnanger (0)
Stord (0)
Sund (0)
Sveio (0)
Tysnes (0)
Ulvik (0)
Vaksdal (1)
Voss (1)
Øygarden (1)
Nybygg av næringsbygg på Espevoll
Områdesplan godkjend oktober 2012. Sentralt område 10 min fra E16 Osterøybrua, 40 min fra Bergen sentrum. Alle typer av næring også plasskrevende virksomheter.300 dekar.
Nybygg av industriområde i Rubbestadneset
266 daa. Gnr/bnr 83/682 mfl.
Oppgradering av vannbehandlingsanlegg i Vaksdal
Levering og montering av UV-anlegg, trykksil, rør og ventiler, nødkloranlegg, tavle og enkelte elektroinstallasjoner mm.
Etablering av sykkelstativ i Bergen
Arbeidene omfatter montering av nye sykkelstativer og tilhørende grunnarbeid. Det skal etableres 5 nye lokasjoner for sykkelstativ i Bergenhus bydel som omfatter grunnarbeid, brosteinsarbeid og asfaltarbeider. Bymiljøetaten ønsker også å skifte ut en rekke eksisterende stativer.
Levering og montering av pumper m.m til pumpestasjon i Kuhnlevika
Entreprise M2, gjelder komplett levering og montering av pumper, rørarrangement, instrumentering / automatikk mv. for pumpestasjon P2 i Kuhnlevika.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: