Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle industriprosjekter i Asker

Ombygg av Veas prosesshaller i Asker kommune
VEAS- anlegget er Norges største renseanlegg og renser avløpsvann fra Oslo, Bærum, Asker, Røyken og Nesodden. Anlegget ligger i fjell. Veas ønsker at bygge om de to siste hallene, PHA5 og PHA6

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: