Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle boligprosjekter i Vest-Agder fylke

Nybygg av boliger, kjøpesenter, kontorbygg m.m i Vennesla
Ca 20.000-25.000 m2. Ca 500 leiligheter. Kjøpesenter 2 etasjer og boliger i 3-5 etasjer.
Nybygg av eneboliger, leiligheter og rekkehus i Randesund
32 stk frittliggende boliger, 134 stk konsentrert småhusbebyggelse og 47 stk boliger i blokk. Totalt ca 2000 boenheter på området.
Nybygg av ferielandsby, kursanlegg og konferanseanlegg i Ålefjær
215 boenheter fordelt på leiligheter/ferieleiligheter.
Nybygg av leiligheter og butikk på Prestebekken i Kristiansand
2500 m2 med butikk og 12500 m2 med leiligheter.
Påbygg-og tilbygg av kontor, forretning og boliger i Kristiansand
Påbygg av 620 m2 med leiligheter och 4080 m2 med næringsarealer. Bygging av et tårn i 9 etasjer i det sydlige hjørnet av kvartalet.
Nybygg av omsorgssenter i Søgne, trinn 1
Boligsenter for eldre. Total BTA 30.000 kvm. Nymoen Hageby/Søgne omsorgssenter.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen B1-B5 - Fase 2. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av leiligheter i Kristiansand, trinn 3
Trinnvis utbygning. 147 boliger samt 4000 m2 næring totalt.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen B11 A & B- Fase 3. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av boliger i Vennesla
Planlegger ca 80-100 boenheter. Planområdet er på ca 300 daa.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Randesund
12 stk eneboligtomter og tomter for 30 stk leiligheter. Totalt ca 2000 boenheter på området.
Nybygg av boliger på Flekkerøy i Kristiansand
Eneboliger, rekkehus og kjedebolig.
Nybygg av leiligheter og butikk i ny bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen KF5 - Fase 1, byggetrinn 1. Ca. 1900 kvm butikk. 3 bygg som henger sammen. Passivhus.
Nybygg av boliger i Lindesnes
Ikke behov for stål.
Nybygg av barnehage og leiligheter i ny bydel Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen KF6 - Fase 1. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området. Barnehage i 1 etasje, med leiligheter ovenpå.
Nybygg av eneboliger/flerbolighus/tomannsboliger, Kvinesdal
35-40 boenheter planlegges. Ferdigregulert.
Nybygg av boliger i Drangeid
Flerbolighus; 4 etasjer samt garasjeetasje.
Nybygg av barnehospice i helsebyen Eg i Kristiansand
Norges første barnehospice - et pilotprosjekt i Kristiansand.
Nybygg av rekkehus i ny bydel i Bjørndalen, Kristiansand
Bydel Bjørndalen B9 - Fase 1. Ca 22 rekkehus. Potential for 500 boliger og 10 000-20 000 kvm næring på området.
Nybygg av fritidsboliger i Lindesnes
Infrastruktur er utført på eget prosjekt.
Nybygg av hytter på Tjørhomfjellet, trinn 3
Bygg 11, 12 og 13. Totalt 13 bygg og 52 boenheter på Tjørhomfjellet Panorama Odden.
Oppgradering av omsorgsboliger på Tonstad i Sirdal kommune
Oppgradering av tak, baderom, oppholdsrom, ventilasjonsanlegg, malerarbeid, dører og vinduer, m.v.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: