Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle boligprosjekter i Trondheim

Nybygg av boliger på Lundåsen
Gnr/bnr: 178/295, 8.
Nybygg av boliger i Lilleby (ny bydel), trinn 7-20
Lilleby Felt B4 600-700 leiligheter. Totalt for alle trinn er 1100 boenheter fordelt på ca 15 år.
Nybygg av leiligheter i Trondheim
400-500 leiligheter.
Nybygg av leiligheter og barnehage i Trondheim
Planområdet er på ca 42,1 daa.
Nybygg av boliger på Tiller Øst
2-5 etasjer. 180-195 boliger. Trinnvis utbygging. Infrastruktur er opparbeidet. Gnr/Bnr: 324/177, 324/5 og 325/220.
Nybygg av boliger på Grilstadfjæra B3 og N7, Stranden
Bygges i 4 trinn, ca 985 leiligheter totalt.
Nybygg av boliger på Vestre Rosten i Trondheim
7-8 etasjer. Gnr/bnr 315/580, 584, 585
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Overvik, del 1 og 2
To til tre etasjes rekkehus og leilighetsbygg på fire etasjer. 9 rekkehus med 46 boliger og 30 leiligheter i 2 bygg. Totalt 360 daa og ca. 2500 enheter på området 40.000 m2.
Nybygg av leiligheter på Lade i Trondheim, trinn 4
Totalt planlegges 450 leiligheter på Ladebyhagen.
Nybygg av flerbolighus og næring ved Leangen stasjon
Den totale utbyggingen består av ca. 300 leiligheter og ca. 8000 m2 forretningslokaler fordelt på 6 bygg.
Nybygg av flerbolighus på Lade i Trondheim, trinn 5
Totalt planlegges 450 leiligheter på Ladebyhagen.
Nybygg av rekkehus i Trondheim, trinn 6
Totalt ca. 250 boliger på området. 30-60 boliger/trinn.
Nybygg av rekkehus i Trondheim, trinn 4
Totalt ca. 250 boliger på området. 30-60 boliger/trinn. Gnr/bnr: 29/3, 24/9.
Nybygg av utleieboliger i Tempe, Trondheim
5-9 etasjer. Totalt skal 9 flerbolighus med 200 leiligheter og næring bygges. Bygges trinnvis. Planområde 13000m2.
Nybygg av rekkehus i Trondheim
5-6 bygg. 2-3 etasjer. Total utbygging er 60 rekkehus og 30 leiligheter fordelt på 3 byggetrinn. Gnr/bnr 141/66, 181, 184 og 309 mfl.
Påbygg-og rehabilitering av leiligheter i Trondheim
I tillegg for påbygg skal det fasaderehabilitering og nye heis-/trappehus. Eksisterende blokker er på 3 etg og det er planlagt at det skal bygges en ny etg oppe på disse dvs at de totalt blir 4 etg.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Trondheim
Ca. 6,6 daa og ligger sør for Heimdal sentrum. 29 stk leiligheter i blokk og 6 stk rekkehus. Gnr/bnr 174/1 og 174/10
Nybygg av rekkehus på Jakobsli, Trondheim
Hensikten med planen er å tilrettelegge for fire boliger i to bygg på Furuvegen 21B.
Nybygg av rekkehus i Trondheim, trinn 5
Totalt ca. 250 boliger på området. 30-60 boliger/trinn. Gnr/Bnr: 29/3, 24/9.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Trondheim
Ca. 12 enheter. Både rekkehusene og eneboligene er tenkt i to etasjer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: