Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle boligprosjekter i Oppland fylke

Nybygg av boliger på Østhagan i Lunner
Totalt kan det bygges ca. 300 boenheter i området.
Nybygg av hytteområde i Robøle, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 hytter blir utført i trinn 1.
Nybygg av leiligheter og næringsareal i Gran, trinn 2 mfl
Fire blokk med leiligheter og seks småhus. Gnr/bnr: 262/8, 84.
Nybygg av rekkehus, boligblokker og næringsbygg i Raufoss
Planlegging for bygging av boliger på tomten til Raufoss barneskole, når den rives.
Nybygg av hytteområde i Robøle, trinn 1
Totalt kan det bygges ca. 400 hytter i området. 110-120 hytter blir utført i trinn 1.
Nybygg av leiligheter og kontor i Gran, trinn 1
Et blokk med leiligheter, et småhus og et kontorsbygg (2380 m2). Gnr/bnr: 262/8, 84.
Nybygg av helsetun i Heggenes
18 omsorgsleiligheter og 36 institusjonsplasser. Gjennomførelsetid: 18-24 måneder.
Nybygg av hytter på Høgsvea i Øyer
60-80 stk hytter. Gnr/bnr: 130/1, 130/3, 131/1, 132/1, 135/3, 140/1, 141/1, 140/3.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse og småbåtshavn m.m. i Gjøvik
Etasjer 2-3. Gnr/bnr: 57/1, 11, 29 og 55, og del av 0/0.
Nybygg av omsorgssenter i Biri
16 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger.
Etablering av boliger på tomt for gamle Myra barnehage i Gausdal
Gnr/bnr: 213/1, 213/80, 213/59, 213/43, 213/45 og 213/47.
Nybygg av småhusbebyggelse i Gjøvik
Gnr/bnr: 67/742, 744 mfl.
Nybygg av flerbolighus i Østre Gausdal, trinn 2
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. 30-50 boenheter blir utført i trinn 1. Dette trinn inneholder: 30-50 boenheter, parkering og tilbringerheis.
Nybygg av flerbolighus i Østre Gausdal, trinn 3
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. 30-50 boenheter blir utført i trinn 1. Dette trinn inneholder: 30-50 boenheter, parkering og tilbringerheis.
Nybygg av boliger i Gran
50-100 boenheter.
Nybygg av økolandsby på Jaren, trinn 1
Totalt 150-170 boenheter fordelt på leiligheter, rekkehus og eneboliger.
Nybygg av boliger i Gjøvik, trinn II
Ca 40 stk boenheter fordelt på ene,-tomanns og firemannsboliger.
Nybygg av flerbolighus i Østre Gausdal, trinn 4
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. I dette byggetrinn skal det bygges mellom 30-50 boenheter.
Nybygg av flerbolighus i Østre Gausdal, trinn 5
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området. I dette byggetrinn skal det bygges mellom 30-50 boenheter.
Nybygg av boliger på Torke
70-80 enheter. Gjennomførelesetid: 3-5 år.
Nybygg av flerbolighus i Gjøvik
Reguleringsplan er godkjent. Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Nybygg av boliger i Vestre Toten
Eneboliger og flermannsboliger. Planområdet; 8100 m2.
Nybygg av hytter på Beitostølen i Øystre Slidre
Mellom Garlivegen og parkeringsplassen på Garli.
Nybygg av hytter på Løkenkollen i Lunner
20-25 hytter. Gnr/bnr: 64/171, 64/15, 64/26, 64/155 og 64/102.
Nybygg av eneboliger i Vinstra
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av fritidsboliger i Lygna, felt 5
Gnr/bnr: 299/1, 150/1, 149/1 og 149/4.
Nybygg av boliger på Roa i Lunner
Frittliggende småhusbebyggelse. 11 mål.
Nybygg av tomannsboliger og flerbolighus i Forset
Totalt 2 tomter for konsentrert bebyggelse og 10 stk eneboligtomter/tommansboligtomter. 2 tomter for flermannsboliger.
Nybygg av boliger på Skoglund Øst og Kopperud i Gjøvik
Tomtene ligger ikke inntil hverandre, men innenfor samme reguleringsplan. Avstanden mellom tomtene er ca 160 meter. Boligene skal gjennomføres i konseptet leie-før-eie med Gjøvik Boligstiftelse som tiltakshaver.
Nybygg av hytter i Beitostølen
Totalt skal Hytteplan AS bygge 40-50 hytter i området fordelt på felt Sørre Garli, felt H4 og Garlislette, felt H5.
Nybygg av boligområde i Gjøvik
12 boenheter. Gnr/bnr 75/37, 75/28, 75/1
Støytiltak langs europa-, riks-, og fylkesveger i Oppland
Kontraktarbeidet omfatter støyvurderinger av boliger langs europa-, riks- og fylkesveger i Hedmark og Oppland. Dette for å avdekke om tiltaksgrensen i forurensningsforskriften på 42 dB inne er overskredet. Videre skal det utredes støytiltak for de som har støy over tiltaksgrensen samt oppgi kostnaden for tiltakene. Det er ca. 100 bygninger/boliger, noen med flere boenheter, som skal vurderes i Hedmark og Oppland, om lag halvparten av disse ligger i Hedmark. Noen få av bygningene/boligene har støy fra både veg og jernbane.
Nybygg av hytteområde i Redalen
Lavstandard hytteområde. Råtomter.
Nybygg av ferieleiligheter, Svea i Lunner
Totalt skal det bygges 63 boenheter i området fordelt på flere bygg/trinn.
Tilbygg av omsorgsbolig i Dokka
Anskaffelsen omfatter tilbygg til Landmo omsorgssenter, med forsterket enhet, en spesialavdeling for demente psykiske pasienter. Tilbygget skal romme 4 boenheter, fellesrom og personalarbeidsrom for disse, samt utendørs hage med uteoppholdsplass og ny adkomstveg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: