Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle boligprosjekter i Andøy

Riving av boliger og uthus på Andenes i Andøy
Gnr/Bnr: 42/21 og 23. Daniel Hegstads gate 22 og Falksgate 8. Arbeidene omfatter rivingsarbeide, sortering av avfall, samt transport av avfall til godkjent avfallsmottak. Arbeidene omfatter også fjerning av busker og trær, grovavretting av bygge-groper og fjerning av avfall.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: