Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle boligprosjekter i Skedsmo

Nybygg av næring og leiligheter i Lillestrøm
13 etajser med boliger + takterrasse. 2 nederste etasjerne vil vare for næringsformål. Planlagt ferdigstilt Q1 2021.
Nybygg av boliger på Skjetten i Skedsmo
33 daa. Gamle Maxbo-tomta.
Nybygg av leiligheter, barnehage mm på Strømmen
Eiendommen Stasjonsveien 1 er på 50 daa. Totalt ca 300 leiligheter.
Nybygg leiligheter ved Skedsmo
10000-11000 kvm BRA. Rekkefølgekrav opparbeidelse rundkjøring langs vei 120. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av leiligheter i Skedsmo, trinn 1
Totalt 149 boliger fordelt på 11 000 kvm og 4 huskropper.
Nybygg av rekkehus på Strømmen stasjon
Felt B7 byggs før felt B6.
Nybygg av rekkehus på Kjeller, trinn 3
Totalt 110 boenheter i kjedet enebolig/rekkehus.
Nybygg av rekkehus på Kjeller, trinn 2
Totalt 68 boliger i trinn 1 og trinn 2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: