Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle boligprosjekter i Nannestad

Nybygg av boliger i Nannestad, trinn 3 mfl
Totalt ca 220-340 stk boenheter på Eltonåsen B25.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Nannestad
8 stk eneboliger. Totalt ca 56 boenheter planlegges på eiendommen.
Nybygg av boliger og nærsenter på Bjørkeåsen i Nannestad, trinn 1
Totalt 1200 boliger på feltet. 530 mål. Konsentrert småhusbebyggelse. Nord for Prestmosen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: