Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Balsfjord

Nybygg av 420 kV-ledning mellom Balsfjord-Skaidi
Balsfjord-Skaidi. Nye transformatorstasjoner i Skaidi og Skillemoen (Ny 420/132 kV stasjon). 6-8 års byggetid etter endelig konsesjonsvedtak. Ca. 360 km lang. Berører 8 kommuner i Troms og Finnmark. Forbindelsen fra Balsfjord til Skaidi er kostnadsberegnet til 4-4,5 milliarder kroner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: