Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Skien

Nybygg av bybru i Skien
To alternativer utredes, 125 meter eller 170 meter ca.
Nybygg av boliger i Skien
Ferdig regulert boligtomt for 32 enheter. Borgegrenda ligger solrikt plassert i helling mot vest ca 5 minutters kjøretur fra Porsgrunn (2,5 km). Avstand til Skien er ca. 10 minutter (ca. 7 km). Anbefalinger fra oppdragsgiver: Rekkehus/lavblokk og da er de 32 boligene fra ca. 75-140m2 fordelt slik: - 9 stk i 3. etasje m/takterrasse - 9 stk over to etasjer - 8 stk i 2.etasje m/takterrasse - 6 stk i 1.etasje
Etablering av infrastruktur for boliger i Gulset
Uvisst byggestart. Avhenger av ny vegforbindelse og bru (Århusbru) mellom Gulset og Skien sentrum. Antatt byggestart og kostnad.
Nybygg av fortau ved Ytre Gjerpen i Skien
1040 meter. Skolebakken-Ballestadvegen.
Utskifting av vann- og avløpsledninger i Skien
Fra krysset Håvundvegen/Buervegen til Langerødvegen.
Nybygg av fortau i Skien
Statens vegvesen skal bygget et fortau langs fv. 31 i Håvundvegen på Frogner i Skien. Utbyggingsområdet vil være fra kryss med Frognerlia og sørover mot KIWI-butikken. Strekningen er på ca. 160 m.
Nybygg av fortau ved Ytre Gjerpen i Skien
575 meter. Lyngvegen-Stubbesletta.
Nybygg av gang-og sykkelvei på Gjerpen i Skien
500 meter mellom Håvudvegen og Fylkeshuset.
Nybygg av gang-og sykkelvei på Gjerpen i Skien
500 meter mellom Valhallvegen og Siljavegen.
Nybygg av gang-og sykkelvei på Gjerpen i Skien
400 meter mellom Fylkeshuset og Valhallvegen .
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Telemark
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.
Nybygg av fortau i Lunde, Skien
Tosidig fortau. 150 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: