Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Skien

Etablering av høyhastighetsbredbånd i Skien kommune
Det skal anskaffes høyhastighetsbredbånd til innbyggere og næringsdrivende i Skien kommune etter prioriterte utbyggingsområder. Leverandøren skal spesifisere om tilbudet gjelder ett eller begge utbyggingsområdene. Område 1: Kilebygda (vedlegg 2). Område 2: Melum (vedlegg 3)
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Skien, Bypakke Grenland
Kommunalt prosjekt. Del av Bypakke Grenland. Etablering av en sammenhengende gang- og sykkelvei rundt Bryggevannet. Deltiltak; Bru over Damfossen, Smieøya, Mølla, Laksetrappa, Bryggeparken, Klosterhavna, promenade Klosterøya øst.
Framkommelighetstiltak på Fv 32 Bølevegen i Skien
Menstadbrua til Rådhusplassen.
Nybygg av fortau ved Ytre Gjerpen i Skien
1040 meter. Skolebakken-Ballestadvegen.
Forlengelse av gang- og sykkelveg på Fv 356 Gisholtvegen i Skien
1. etappe til Rognsbru. 2. etappe til kirka.
Nybygg av fortau ved Ytre Gjerpen i Skien
575 meter. Lyngvegen-Stubbesletta.
Nybygg av gang-og sykkelvei på Gjerpen i Skien
500 meter mellom Valhallvegen og Siljavegen.
Nybygg av fortau i Lunde, Skien
Tosidig fortau. 150 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: