Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Skien

Rekkverk Telemark 2019
Kontrakten gjelder i hovedsak fjerning av eksisterende rekkverk og oppsetting av nytt rekkverk på riks og fylkesveg i hele Telemark fylke. Det må faktureres separat for hver hovedparsell.
Rehabilitering av rekkverk på bru i Telemark
På Damfoss bru så skal gammelt rekkverk fjernes og nytt rekkverk settes opp i hele bruas lende og i tømmerfløteparken. Gammel kantdrager skal fjernes på brua ny kantdrager skal støpes. Gamle lysmaster fjernes og nye settes opp og tilhørende elektroarbeider.
Nybygg av turveg langs elva mellom Porsgrunn og Skien, Bypakke Grenland
Dette er ett samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune, Skien kommune, Porsgrunn kommune, Siljan kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: