Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Skien

Nybygg av bybru i Skien
To alternativer utredes, 125 meter eller 170 meter ca.
Rekkverk Telemark 2018
Kontrakten gjelder i hovedsak fjerning av eksisterende rekkverk og oppsetting av nytt rekkverk på riks og fylkesveg i hele Telemark fylke. Det må faktureres separat for hver hovedparsell. Det skal også utføres kantforsterking etter avtale med byggherre. Noen hovedmengder i kontrakten: • Fjerning av rekkverk ca.7000m • Rekkverk i stål ca. 13 000m • Plasstøpt betongrekkverk ca. 500m
Framkommelighetstiltak på Fv 32 Bølevegen i Skien
Menstadbrua til Rådhusplassen.
Etablering av høyhastighetsbredbånd i Skien kommune
Det skal anskaffes høyhastighetsbredbånd til innbyggere og næringsdrivende i Skien kommune etter prioriterte utbyggingsområder. Leverandøren skal spesifisere om tilbudet gjelder ett eller begge utbyggingsområdene. Område 1: Kilebygda (vedlegg 2). Område 2: Melum (vedlegg 3)
Nybygg av fortau i Skien
Statens vegvesen skal bygget et fortau langs fv. 31 i Håvundvegen på Frogner i Skien. Utbyggingsområdet vil være fra kryss med Frognerlia og sørover mot KIWI-butikken. Strekningen er på ca. 160 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: