Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Skien

Utskifting av ledningsnett for vann- og avløp i Skien
Wesselvegen, Strandvegen og Losvegen.
Nybygg av turveg langs elva mellom Porsgrunn og Skien, Bypakke Grenland
Dette er ett samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune, Skien kommune, Porsgrunn kommune, Siljan kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Skien, Bypakke Grenland
Kommunalt prosjekt. Del av Bypakke Grenland. Etablering av en sammenhengende gang- og sykkelvei rundt Bryggevannet. Deltiltak; Bru over Damfossen, Smieøya, Mølla, Laksetrappa, Bryggeparken, Klosterhavna, promenade Klosterøya øst.
Nybygg av fortau ved Ytre Gjerpen i Skien
1040 meter. Skolebakken-Ballestadvegen.
Nybygg av fortau ved Ytre Gjerpen i Skien
575 meter. Lyngvegen-Stubbesletta.
Nybygg av gang-og sykkelvei på Gjerpen i Skien
500 meter mellom Valhallvegen og Siljavegen.
Nybygg av fortau i Lunde, Skien
Tosidig fortau. 150 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: