Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Skien

Utskifting av ledningsnett for vann- og avløp i Skien
Wesselvegen, Strandvegen og Losvegen.
Nybygg av turveg langs elva mellom Porsgrunn og Skien, Bypakke Grenland
Dette er ett samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune, Skien kommune, Porsgrunn kommune, Siljan kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.
Rekkverk Telemark 2019
Kontrakten gjelder i hovedsak fjerning av eksisterende rekkverk og oppsetting av nytt rekkverk på riks og fylkesveg i hele Telemark fylke. Det må faktureres separat for hver hovedparsell.
Nybygg av bru i Skien, Bypakke Grenland
Kommunalt prosjekt. Del av Bypakke Grenland.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: