Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Nissedal

Etablering av infrastruktur for hytter i Kyrkjebygda
Infrastruktur for opp til 600 enheter. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 8/1, 9/1, 10/1 og 2
Nybygg av kraftverk i Åmotsfoss
Leverandør av turbin BNTurbin AS.
Nybygg av VA-ledninger Nissedal-Ånundsbuoddane i Nissedal
Ø180 vannledning og Ø140 pumpespillvannsledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: