Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Telemark fylke

Bamble (4)
(1)
Drangedal (2)
Fyresdal (13)
Hjartdal (3)
Kragerø (4)
Kviteseid (2)
Nissedal (6)
Nome (3)
Notodden (1)
Porsgrunn (15)
Sauherad (1)
Seljord (2)
Siljan (0)
Skien (14)
Tinn (1)
Tokke (2)
Vinje (2)
Ny 4-felts vei i E18 Langangen-Dørdal i Porsgrunn, del 1 inkl Grenlandsbru
Ca 150m veg i dagen. Ny Grenlandsbru på 600m. Ferdigstillelse av 2 tunneler på ca 2200m og 760m.
Nybygg og riving av kraftledning i Porsgrunn
Flytting av kraftledning over Frierfjorden.
Etablering av infrastruktur for hytter i Kyrkjebygda
Infrastruktur for opp til 600 enheter. Trinnvis utbygging. Gnr/bnr 8/1, 9/1, 10/1 og 2
Nybygg av kraftverk i Åmotsfoss
Leverandør av turbin BNTurbin AS.
Nybygg av VA-anlegg for hytteområden i Tuddal, Russmarken, Hjartdal
Hovedledninger med hovedgrøfter ca 2855 meter og og stikkledninger ca 1280 meter.
Oppgradering av vannledninger i Nome
Avsatt 25 mill. kr til VA-anlegg i Tufte/Fen i 2021.
Nybygg av VA-anlegg for hytteområden i Tuddal, Russmarken, Hjartdal
Hovedledninger med hovedgrøfter ca 2775 meter og stikkledninger ca 1450 meter.
Utskifting av ledningsnett for vann- og avløp i Skien
Wesselvegen, Strandvegen og Losvegen.
Nybygg av turveg langs elva mellom Porsgrunn og Skien, Bypakke Grenland
Dette er ett samarbeidsprosjekt mellom Telemark fylkeskommune, Skien kommune, Porsgrunn kommune, Siljan kommune, Jernbaneverket og Statens vegvesen.
Nybygg av høydebasseng i Hjartdal kommune
Bassenget har som formål å bedre sikkerheten for vannforsyningen i området. Bassenget skal ha et effektivt vannvolum på min. 250 m3, skal være sirkulært og kan leveres prefabrikert.
Etablering av infrastruktur for leiligheter og eneboliger på Solheim i Langangen, Porsgrunn
Infrastruktur for 60-80 stk boenheter fordelt på leiligheter og eneboliger.
Rekkverk Telemark 2019
Kontrakten gjelder i hovedsak fjerning av eksisterende rekkverk og oppsetting av nytt rekkverk på riks og fylkesveg i hele Telemark fylke. Det må faktureres separat for hver hovedparsell.
Nybygg av kraftverk i Fyresdal
3,5 GWh. Siv.Ing Tor Arne Folseraas har laget konsesjonssøknad.
Nybygg av vann och avløpsledning i Drangedal
Fra Langmyr KP til Gautefall RA.
Nybygg av VA-ledninger Nissedal-Ånundsbuoddane i Nissedal
Ø180 vannledning og Ø140 pumpespillvannsledning.
Nybygg av gang og sykkelvei på Haddeland
Strekninga som skal byggjast har ei total lengd på om lag 540 m og strekk seg frå profil 485 ved Tingvoll i sør til profil 1020 i nord. I tillegg til GS-veg og fortau skal Fv 362 leggast om i frå ca. profil 640–1020 og det skal etablerast busslomme ved kryss Haddlandsvegen.
Etablering av bredbåndsnett i Nome kommune
Breibandutbygging i Kleppe, Børte og Lona området
Etablering av bredbånd i Fyresdal kommune
Minstekrav til kapasitet er 30 Mbit/s nedlastningshastighet. Fellesutlysning for: Kleivgrend/Åsland, Rindebakke-Einang, Einang-Tøddebakk, Fjellgardane, Snarteland-Fardal, Borgrend, Fardal-Breivik-Aamlid, Breivik-Birtedalen og Kilegrend.
Nybygg av kraftverk i Tokke
Produksjon 7,60 GWh.
Etablering av bredbåndsnett i Fyresdal kommune
Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Telemark fylke i forbindelse med statsstøtte til utbygging.
Etablering av bredbåndsnett i Kragerø kommune
Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Telemark fylke i forbindelse med statsstøtte til utbygging.
Etablering av bredbåndsnett i Kviteseid kommune
Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Telemark fylke i forbindelse med statsstøtte til utbygging.
Etablering av bredbåndsnett i Porsgrunn kommune
Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Telemark fylke i forbindelse med statsstøtte til utbygging.
Etablering av bredbåndsnett i Tinn kommune
Kartlegging av eksisterende og planlagte bredbåndsnett i Telemark fylke i forbindelse med statsstøtte til utbygging.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: