Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Suldal

Nybygg av kraftverk, 22 kV-linje og vei mm i Suldal
Ytterligere rapportering foreligger ikke. Melding om konsesjon er sendt inn til NVE. Kraftstasjon i fjell. Totalkostnad er 250-350 mill kr. 2-3 år byggetid. Lukehus 40 m2. Ny vei 2 km. Start og omfang er ikke avklart.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett (230v-22kv) i Suldal
Byggetips. 1,20 MW. 3,30 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Opparbeiding av tursti langs Suldalslågen i Sand, Suldal kommune
Ca. 880 m med tursti. Det skal rives ca. 350 m med gammelt og dårlig gjerde og ca. 520 lm med nytt gjerde og ein levegg skal monteres. Det skal forskales og støpes en 1,2 m bred terrengtrapp i betong. Lager til Suldal elverk skal gjerdes inn. På asfaltert kjørevei skal tursti merkes i veibanen med sprayplast.
Nybygg av sjøledning for nytt kloakkrenseanlegg i Sand
Ledningsanlegget skal tilknyttes Sand kloakkrenseanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: