Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Suldal

Opparbeiding av tursti langs Suldalslågen i Sand, Suldal kommune
Ca. 880 m med tursti. Det skal rives ca. 350 m med gammelt og dårlig gjerde og ca. 520 lm med nytt gjerde og ein levegg skal monteres. Det skal forskales og støpes en 1,2 m bred terrengtrapp i betong. Lager til Suldal elverk skal gjerdes inn. På asfaltert kjørevei skal tursti merkes i veibanen med sprayplast.
Nybygg av sjøledning for nytt kloakkrenseanlegg i Sand
Ledningsanlegget skal tilknyttes Sand kloakkrenseanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: