Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Hå

Etablering av infrastruktur for boligfelt i Hå
Infrastruktur for 150-200 boenheter.
Nybygg av gang og sykkelvei på fv 44 Grødaland-Brattland
2700 meter. Går parallelt med Orre-Hå grense.
Nybygg av vannledning på Varhaug mot Håland basseng
Ca 2660 m. Opsjon på 450 m vannledning til Håland høydebasseng.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: