Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Bjerkreim

Nybygg av transformatorstasjon på Bjerkreim
33/132 kV. Hører sammen med 132 kV linje Måkaknuten vindkraftverk-Bjerkreim transformatorstasjon. Kostnad er ukjent.
Nybygg av regionalnett 132 kV og master på Bjerkreim
Avventer klagebehandling. Kostnad er ukjent. 13 km, fra Måkaknuten vindpark-Bjerkreim transformatorstasjon.
Infrastruktur for nytt boligområde i Bjerkreim
Infrastruktur for total 12 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: