Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Etnedal

Ny bru på Fv 251 Lunde bru i Etnedal
1,5 km ny veg, 70m bru.
Nybygg av infrastruktur for boligområde, trinn 2
Infrastruktur for 20 boligtomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: