Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Fauske

Etablering av nye 132 kV kraftledninger i Fauske
Stigfjell-Salten 11 km. Hauan-Fauske 1 km.
Etablering av infrastruktur for kontorbygg m.m i Fauske
Infrastruktur for det nye tekniske driftsbygget/blåsbygget.
Etablering av kvalifikasjonsordning for elkraftteknisk montasje i Fauske
Rammeavtalen vil blant annet gjelde for montasje av følgende: 132 kV GIS-anlegg, 132 kV AIS-anlegg, 66 kV GIS-anlegg, 66 kV AIS-anlegg, 22 kV bryteranlegg, 11 kV bryteranlegg, Kontrollanlegg, Vern, Nødvendig elektroinstallasjon i trafostasjoner.
Utbygging av strøm for hytter i Sulitjelma
Utbyggingen ønskes gjennomført sommeren 2019 med oppstart i slutten av juni og ferdigstillelse i september / oktober 2019.
Etablering av tursti i Fauske
Tursti planlegges opparbeidet fra kirkegården ved Valnesfjord kirke via Løkåsheia, nordover og langs Kosmovassveien (fv 530) sørvestover.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: