Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Meland

Nybygg av hovedledning i Flatøy
Byggetips Prosjekt fra investeringsbudsjett 2015-2018. Uklar fremdrift. Antatt byggestart.
Nybygg av VA-ledning i Litlebergen-Flatøy
Byggetips. Prosjekt fra investeringsbudsjett 2015-2018. Uklar fremdrift. Antatt byggestart.
Etablering av bomstasjoner i Nordhordlandspakken
ÅDT 2500. Samme kontrakt for • Stasjon 1: Avramping E39 Flatøy • Stasjon 2: Påramping E39 Flatøy • Stasjon 3: E39 Flatøy • Stasjon 4: E39 Mundalsberg • Stasjon 5: Fv57 Isdalstø • Stasjon 6: FV565 Radøy

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: