Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Fitjar

Nybygg av gs-vei og utbedring av parsell i Fitjar
Forslag fra trafikksikringsplan 2014-2022. 4,2 mill. kr eller 15 mill. kr ved utbedring av heile vegen. Antatt byggestart og kostnad.
Nytt kunststoffdekke på idrettspark i Fitjar
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: