Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Hordaland fylke

Askøy (9)
Austevoll (0)
Austrheim (0)
Bergen (38)
Bømlo (6)
Eidfjord (4)
Etne (7)
Fedje (0)
Fitjar (1)
Fjell (6)
Fusa (2)
Granvin (1)
Jondal (6)
Kvam (6)
Lindås (10)
Meland (13)
Modalen (1)
Odda (10)
Os (5)
Osterøy (2)
Radøy (3)
Samnanger (2)
Stord (6)
Sund (0)
Sveio (1)
Tysnes (3)
Ulvik (0)
Vaksdal (3)
Voss (10)
Øygarden (1)
Ny veg og jernbane på E16/Bergensbanen/Vossebanen Arna-Voss, del 1
Planprogrammet forutsetter at E16 får fire felt mellom Arna og Trengereid og to felt mellom Trengereid og Helle. Vossebanen får dobbeltspor på hele strekningen. Det blir nye stasjoner i Vaksdal og Stanghelle. Trengereid stasjon blir nedlagt.
Rv 555 fastlandssambandet Sotra-Bergen, Sotrasambandet
Bergen, Fjell og Sund kommuner. Sotrasambandet, delprosjekt 1 av 3.
Nybygg av vindkraftverk ved Hellandsdalen og Stølsheimen i Hordaland
1500 megawatt. 300 vindturbiner med total høyde på om lag 200 meter. Planen å bygge på fjellplatåene over Hellandsdalen og lenger nordøst i Stølsheimen, i tillegg til områder mot Masfjorden og Lindås.
Rassikring på Rv 13 Mørkdalen-Håhå-Vikafjellet
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Tiltak vil sikre Kvassdalen, Skredene, Svaet, Skjelingavatnet, Ygningsdalshamrane og Halsabakkane
Rassikring av E16 Gudvangen-Stallheim i Nærøydalen
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 5c. Skredtype is, stein. 110m
Jernbaneteknikk for Arna-Fløen UUT31
Arna stasjon og den opprinnelige Ulriken tunnel. Spor, telekomunikasjon, høy-/lavspent- og kontaktledningsanlegg.
Ny Fv 565 over Radøy fase 1, Marås-Soltveit i Radøy
Ca 15km. Del av Nordhordlandpakken. Også arm til Manger. Fremdrift er ikke avklart.
Utbedring av E39 gjennom Knarvik sentrum i Lindås
Nordhordlandspakken. Fremdrift er ikke avklart.
Ny bru og rasteplass, Fureberg i Kvinnherad
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. 60m. Skredtype stein. Skredsikringsplanen er under revisjon i fylkeskommunen, fremdrift avklares etter det.
Nybygg av kraftverk og ny- opprusting av vei i Voss
Avventer konsesjonssøknad. Skal opp til behandling i OED. Flere alternativer vurderes. Trafostasjon finnes. Byggestart er ikke fastsatt.
Nybygg av kraftverk i Jondal
Produksjon 78,0 GWh.
Utbedring/omlegging av fv 218, Horsøy
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett 22 kV i Kvinnherad
Konsesjonssøknad er sendt inn til NVE. Effekt 150 MW. Produksjon 70,00 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett 22 kV i Fusa
Konsesjonssøknad er sendt inn til NVE. Effekt 19,00 MW. Produksjon 68,60 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Etablering av trolleybussystem i Bergen
Forlengelse av linjen med ca 5,5 km, med parallelle linjer.
Nybygg av kraftledning i Jondal
Vil knyttes på Obos Energi AS planlagte kraftverket i Herand.
Utbedring av Vøringsfossen turistplass
Turistveg Hardanger. 47 meter lang trappebru. Underentreprenører er Hogst og rydding, Fjerby, Haug og Blom Bakke og Stal.
Nybygg av infrastruktur for boliger i Os
Infrastruktur for ca. 100 enheter. Gnr/bnr 50/39 mfl.
Nybygg av kraftverk, Brekkhus i Voss kommune
Totalkostnad ca. 36 mill. kr.
Nybygg av vannkraftverk i Samnanger
Tiltakshaver blir Aldal Kraft AS som er under stiftelse.
Nybygg av kraftverk ved Skulafossen i Strandebarm
- Etablering av 0,7km skogsbilvei kl. 7 ved Byrkjenesvatnet på HRV +192,7 - Sjaktboring for vannvei ca. 540m, og etablering av nytt inntak i tunnel - Etablering av ny vannvei; trykkrør DN1200 - Grunnarbeider for ny kraftstasjon og for trykkrør og sjaktboring - Bygging nytt kraftstasjonsbygg - Miljøsanering og rivingsarbeider mm.
Fornying av VA-ledninger i Bergen
Fra Danmarksplass til Edvard Griegs vei.
Nybygg av VA-ledninger i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Etablering av infrastruktur for boliger i Langeland
18 eneboligtomter og to leilighetsbygg med tilsammen cirka 100 leiligheter på feltet.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett 22 kV i Odda
Konsesjonssøknad er sendt inn til NVE. Effekt 5,00 MW. Produksjon 16,50 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Knarvik-Isdalstø, ny tunnel i Lindås
Nordhordlandspakken. Del av bompengepakke.
Nybygg av fortau i Voss
Planlagt prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Etablering av infrastruktur for boligfelt på Øygarden
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Oppgradering av sentrum i Fitjar
Forslag fra trafikksikringsplan 2014-2022.
Nybygg av infrastruktur for eneboligtomter i Lindås, trinn 2
Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Lindås Tomteselskap AS. Infrastruktur for 10 eneboligtomter.
Ny infrastruktur for hytteområde på Kvamskogen
Gnr/bnr 26/48, 26/49, 26/50, 26/53, 26/54
Nybygg av infrastruktur for eneboligtomter i Lindås, trinn 1
Samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Lindås Tomteselskap AS. Infrastruktur for 7 eneboligtomter.
Nybygg av infrastruktur til boligområde i Norheimsund
Infrastruktur for ca. 15-20 enheter.
Nybygg av avløpsledning på Ølve
Nytt trinn etter Ølve Avløpsanlegg som ble ferdigstilt i 2015.
Nybygg av kulvert og ombygg vei i Bergen
Orienterende hovedmengder: Riving: ca. 570 tonn, (gjelder riveavfall). Graving: ca. 4000 m3, (gjelder graving og fylling). Bergsprengning/demolering: ca. 250 m3. Forskaling: ca. 210 m2. Armering: ca. 8 tonn. Plasstøpt betong: ca. 80 m3. Kulvertelementer: ca. 410 tonn. Murer av naturstein: ca. 190 m2. Brurekkverk: ca. 90 m (begge sider av kulvert). Asfaltering: ca. 1600 m2, (varierende tykkelse og oppbygning). Vegrekkverk: ca. 45 m.
Utbygging av bredbånd i Matre
Minimum 30 Mbit/s.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Etablering av ladestasjoner for elbil i Bildøy i Fjell kommune
Fjell kommune skal plassere ut 128 stk. ladepunkt ved 27 ulike lokasjoner. I tillegg skal 30 eksisterende ladepunkt på 7 ulike lokasjoner få opprettet betalingsløsning og det fysiske utstyret nødvendig for å oppnå det. Ladestasjonene befinner seg i all hovedsak på Straumeområdet, Ågotnes og Bildøy.
Etablering av ladestasjoner for elbil i Straume-området i Fjell kommune
Fjell kommune skal plassere ut 128 stk. ladepunkt ved 27 ulike lokasjoner. I tillegg skal 30 eksisterende ladepunkt på 7 ulike lokasjoner få opprettet betalingsløsning og det fysiske utstyret nødvendig for å oppnå det. Ladestasjonene befinner seg i all hovedsak på Straumeområdet, Ågotnes og Bildøy.
Etablering av ladestasjoner for elbil i Ågotnes i Fjell kommune
Fjell kommune skal plassere ut 128 stk. ladepunkt ved 27 ulike lokasjoner. I tillegg skal 30 eksisterende ladepunkt på 7 ulike lokasjoner få opprettet betalingsløsning og det fysiske utstyret nødvendig for å oppnå det. Ladestasjonene befinner seg i all hovedsak på Straumeområdet, Ågotnes og Bildøy.
Nybygg av høydebasseng i Indre Arna, Bergen
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av høydebasseng i Ytre Arna, Bergen
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Ny vannledning i Fusa
1200-1300 meter.
Opparbeidelse av nytt kryss Odda kommune
Arbeidene består bl.a. i oppgradering av RV13 (ca. 175 meter), inkludert utbedring av ett kryss, etablering av ett kryss og stenging av ett kryss, midlertidig vei(er) under arbeidet, ny internveg på området (ca. 225 meter) samt oppstillingsplass for busser (kollektivknytepunkt), samt diverse kommunaltekniske og elektrotekniske arbeider (VA/kabelgrøfter).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: