Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Ringsaker

Utbygging av E6 Moelvkrysset, E6 Botsenden-Moelv
Prosjektering, bygging og 20 års vedlikehold.
Etablering av infrastruktur for leilighetsbygg i Moelv
Infrastruktur for ca. 400 enheter.
Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Sjusjøen
Infrastruktur for ca. 200 hyttetomter.
Etablering av infrastruktur for hytter i Kroksjølia, Sjusjøen
Fortetting av hytteområde. Kroksjølia rett innenfor Storåsen på Sjusjøen.
Nybygg av brygge til Mjøsparken i Ringsaker
Grunnarbeider på separat prosjekt. I denne entreprisen (E09) skal det etableres ferdige overflater og etablering av nødvendig teknisk infrastruktur.
Opparbeidelse av infrastruktur for eneboliger i Ringsaker
70 daa. Infrastruktur for 41 eneboliger samt områder for konsentrert bebyggelse med anslått 10 enheter. Lokalisering ved Dælihagan/Furnes alderssenter. Ca 6.5 km fra Brumunndal sentrum. Tomtene selges til selvbyggere.
Etablering av bruer ved friluftsområde i Brumunddal
Grå betong. Anlegget er plassert i friluftsområdet rett utenfor Brumunddal sentrum ved Mjøsa.
Etablering av infrastruktur for eneboliger og konsentrert bebyggelse i Moelv
45 daa. Infrastruktur for 16 eneboliger, samt 8-10 enheter for konsentrert bebyggelse.
Etablering av infrastruktur for hytter i Ringsaker
Infrastruktur for 16 hytter i kolonihage.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: