Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Folldal

Etablering av adkomstvei til hytter og boliger i Folldal
10-15 nye hyttetomter som legger til rette for hyt ter i begrenset størrels e, friluftsområde og atkomstveg. 15 dekar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: