Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Elverum

Infrastruktur for boliger i ny bydel, Elverum kommune
Området ligger nord-vest for Damtjernvegen.
Oppgradering av nytt gatelysanlegg i Elverum
Nytt gatelysanlegg på deler av Søbakken og deler av Øverleiret. Behovet gjelder levering og montering av 311 master og armaturer, tilkobling av eksisterende anlegg mot det nye, samt rivning og fjerning av eksisterende gatelysanlegg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: