Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Elverum

Etablering av infrastruktur for nytt boligområde i Elverum
Infrastruktur for ca. 220 enheter. Området kommer bygges trinnvis fortløpende over flere år. Gnr/bnr 14/207, 15
Etablering av infrastruktur for boligfelt på Ydalir i Elverum
Godkjent detaljregulering. Infrastruktur for min 40 enheter og max 65 enheter. Gnr/bnr 31/1313, 1383
Drift og vedlikehold av lyseanlegg i Elverum
Hamar og Elverum kommune har henholdsvis ca 5500 og 3700 lyspunkt langs veg, G/S veg og i parker. Det er behov for drift og vedlikehold av disse lyspunktene samt utbedring etter el- kontroll. Totalkostnad for Hamar og Elverum kommer er ca. 22 mill.kr

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: