Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Gamvik

Rassikring/snøskjerm og fanggrøft på Fv 264 Lyngsletta i Gamvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 816m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: