Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Aktuelle nybygg av anlegg i Valle

Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett (230v-22kv) i Valle
Konsesjonssøknad ligger i kø hos NVE. Kostnad er ukjent.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett i Valle
Søknad om konsesjon er sendt inn til NVE. Produksjon; 2,00 GWh. Forvented byggestart 2018/2019. Byggekostnad er antatt av redaksjonen.
Infrastruktur for nytt hytteområde i Rysstad
Infrastruktur for 30 hyttetomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: