Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Tjøme

Ny gang og sykkelvei i Tjøme
Fra handlingsprogram 2010-14.
Nybygg av gang og sykkelvei ved Tjøme
Tidlig prosjekt fra investeringsbudsjett 2015-2018.
Ny va-ledning til Tjøme syd, Hvasser og Brøtsø ved Tjøme
Byggetips. Tidlig prosjekt fra investeringsbudsjett 2015-2018.
Rehabilitering/separering av va-ledning ved Tjøme
Byggetips. Tidlig prosjekt fra investeringsbudsjett 2015-2018.
Nybygg av flytebrygger ved gjestehavn i Hvasser
Ny flytebrygge skal være ca 65 meter, og skal nyttes som gjestebrygge for overnatting for båter opp til ca 50 fot. Oppdraget inkluderer fjerning av eksisterende brygge med forankring og å avhende dette.
Vedlikehold av murfasade på kommunehus i Tjøme
Repareasjon av skadene på murfasade og betongsøyler, samt vasking og maling av bygget.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: