Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tønsberg

Ny fastlandsfobindelse til Færder inkl bru Ramberg-Smørberg
Partene i Bypakke Tønsberg-regionen har inngått en intensjonsavtale om ny fastlandsforbindelse. ÅDT ca. 15 000.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i nytt sentrumskvartal i Tønsberg
6 daa. 3.600 kvm kontor, 3.200 kvm forretning/servering og 4.000 kvm parkering.
Nybygg av boliger i Sem
Ca. 47 daa. Totalt ca. 90 daa, (ca. 160 boenheter, 19.200m2) på feltet.
Nybygg av handel, kontor og boliger på Kilen øst, Tønsberg trinn 2
Totalt 500 leiligheter. Signalbygg, mot Rv 311. Handel/kontor:Ringvei N.
Nybygg av leiligheter og næring i Husøy strandpark, trinn 3
Totalt 190 leiligheter og 600 m2 næring fordelt på 4-5 byggetrinn.
Etablering av boliger i Tønsberg
48 flerbolighus, har 1-2 etasjer. 21 eneboliger, har 2-3 etasjer. Nøkkelferdige hus.
Nybygg av leiligheter på Solvang i Tønsberg
Planlegger 5-8 etasjer. Anders Rørholts vei 6-10, gnr/bnr: 85/7 og 85/14, samt del av gbn. 1011/161, 1011/162 og m.fl.
Nybygg av boliger i Tønsberg
1 stk 6-mannsbolig 1 stk 10-mannsbolig 4 stk 8-mannsbolig
Utbygging og ombygging av barneskole i Tønsberg
Nybygg ca 2500 m2, ombygg ca 1000-2000 m2.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg
Svanemerket leiligheter. Riving av låve. Ikke behov for stålentreprenør.
Ombygging til leiligheter i Sparebankgården i Tønsberg
Møllergaten skal gjøres om till kollektivgate med busstrafikk.
Utvidelse av ishall i Tønsberg
Totalentreprisekostnad ca. 85 Mnok (Tønsberg Ishall og Maier Arena). Ikke behov for RiAkustikk.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-2
Antall tonn 26 091. Antall m2 fres 157 000.
Nybygg av gang og sykkelvei i Tønsberg
Etablering av GS-vei langs Ulvikveien og legging av ny hovedvannledning på strekningen, 1.45 km lang.
Etablering av avfallssuganlegg i Tønsberg sentrum, del 1
Anskaffelsen omfatter leveranse av stamnett, grennett og nedkast, samt komplett elektromekanisk leveranse til avfallssugterminalen inkludert styringssystem for hele anlegget. Prosjektering og montasje inngår for alle leveranser. Anskaffelsen gjennomføres som en totalentreprise. Anlegget skal bygges ut for mottak av husholdningsavfall, næringsavfall og herreløst avfall innenfor et geografisk avgrenset område i Tønsberg sentrum. Hvert nedkastpunkt skal etableres med nedkast for 3 avfallstyper; matavfall, papir og restavfall. Plastemballasje skal kunne emballeres i blå pose og legges i restavfallsnedkastet.
Etablering av paviljong i Tønsberg
Paviljongen består av betongdekke på mark, yttervegger og innervegger i massivtre-elementer, og et glasstak. Bygningen utføres i miljøvennlige materialer med pustende vegger, uten dampsperre.
Rehabilitering av rekkehus i Tønsberg
Utskifting av vinduer/terrassedører/ utgangsdører, omkledning av gavler og omlegging av tak. 3 rekkehus på et plan totalt ca 950 m2 i grunnflate.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: