Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tønsberg

Nybygg av leiligheter på Jarlsø i Tønsberg, trinn 6 mfl
Totalt skal det bygges ca 420 stk leiligheter på Jarlsø.
Nybygg av boliger i Sem
Ca. 47 daa. Totalt ca. 90 daa, (ca. 160 boenheter, 19.200m2) på feltet.
Nybygg av leiligheter og rekkehus Tønsberg, trinn 3 mfl
Totalt 180 boliger i flere trinn. 140 enheter gjenstår.
Nybygg av leiligheter og næring i Husøy strandpark, trinn 3
Totalt 190 leiligheter og 600 m2 næring fordelt på 4-5 byggetrinn.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, trinn 2 mfl
Boligområdet planlegges utbygd med 109 boenheter.
Ombygging til leiligheter i Sparebankgården i Tønsberg
Møllergaten skal gjøres om till kollektivgate med busstrafikk.
Nybygg av leiligheter på Solvang i Tønsberg
Planlegger 5-8 etasjer. Anders Rørholts vei 6-10, gnr/bnr: 85/7 og 85/14, samt del av gbn. 1011/161, 1011/162 og m.fl.
Nybygg av boliger i Tønsberg
1 stk 6-mannsbolig 1 stk 10-mannsbolig 4 stk 8-mannsbolig
Nybygg av leiligheter i Tønsberg
Svanemerket leiligheter. Riving av låve. Ikke behov for stålentreprenør.
Nybygg av bilforretning og leiligheter i Tønsberg
Bilforretning i 1.etasje. Prefab baderomskabiner - Norac badekabiner AS. Stikning og oppmåling - Geoingeniørene AS.
Nybygg av leiligheter mm i Husøy strandpark, trinn 2
Totalt 190 leiligheter og 600 m2 næring fordelt på 4-5 byggetrinn.
Nybygg av rekkehus og firemannsboliger i Sandefjord
4 firemannsboliger, 2 rekkehus. Tellusveien 11-17.
Till- og ombygg på sportsarena i Tønsberg
Totalentreprisekostnad ca. 85 Mnok (Tønsberg Ishall og Maier Arena). Ikke behov for RiAkustikk.
Utvidelse av ishall i Tønsberg
Totalentreprisekostnad ca. 85 Mnok (Tønsberg Ishall og Maier Arena). Ikke behov for RiAkustikk.
Nybygg av leiligheter og parkeringskjeller i Tønsberg
Geotekniske undersøkelser er utført. Lindeveien 1,3 og 5. Gnr/bnr 148/330 m.fl.
Nybygg av gang og sykkelvei i Tønsberg
Etablering av GS-vei langs Ulvikveien og legging av ny hovedvannledning på strekningen, 1.45 km lang.
Innvendige byggearbeider i veksthus på Rygg Miljøpark i Tønsberg
Del av veksthus, ca. 450 m2, skal innredes med delvis betonggulv, innervegger og tekniske anlegg.
Etablering av paviljong i Tønsberg
Paviljongen består av betongdekke på mark, yttervegger og innervegger i massivtre-elementer, og et glasstak. Bygningen utføres i miljøvennlige materialer med pustende vegger, uten dampsperre.
Nybygg av parkeringsplass i Tønsberg
Fra økonomiplan 2018-2021.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Vestfold
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: