Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Svelvik

Nybygg av eneboliger, kjedet enebolig og rekkehus i Svelvik
Ca 24 boenheter. Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av fortau og gatelys i Svelvik
Markeveien - Sverstadveien. Total lengde ca 1,3 km.
Nett, resk og bolt på Fv 319 Slippen 1 i Svelvik
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang, is.
Nett, rensk og bolt på Fv 319 Slippen 2 i Svelvik
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang, Is.
Forstudie for offentligt bygg i Svelvik sentrum
Oppdraget innefatter å utrede muligheten for å flytte offentlige publikumsrettede tjenester til sentrum, og samlokalisere dette med frivillige/ lag og foreninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: