Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Svelvik

Nybygg av kommunale boliger, omsorgsboliger og personalrom ved Svelvik
Det skal bygges 15 kommunale leiligheter med tilhørende personalavdeling.
Rehabilitering av barneskole i Svelvik
Rehabilitering av Tangen skole. Det skal blant annet skiftes ut eksisterende vinduer og kledning på deler av fasaden, samt noe innendørs oppgradering av blant annet gulv, vegg og kjøkken på SFO. Ny utvendig trapp i terreng.
Forstudie for offentligt bygg i Svelvik sentrum
Oppdraget innefatter å utrede muligheten for å flytte offentlige publikumsrettede tjenester til sentrum, og samlokalisere dette med frivillige/ lag og foreninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: