Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Svelvik

Nybygg av leiligheter i Svelvik. trinn 1
Strandgaten 21-25 mfl. Gnr/bnr: 17/1, 18,19 og 18/1 og 31. Boligene planlegges ferdigstilt i perioden 4. kvartal 20120 til 1.kvartal 2021, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 30.06.2019. Totalt 90 st leiligheter og 13 stk småhus på eiendommen.
Rehabilitering av fasade på ungdomsskole i Svelvik
Gjelder utskifting av eksisterende vinduer, etterisolering av vegg og montering av nye fasadeplater. Eksisterende fasadeplater inneholder asbest.
Nybygg av fortau og gatelys i Svelvik
Markeveien - Sverstadveien. Total lengde ca 1,3 km.
Rehabilitering av barneskole og gymsal i Svelvik
Oppgradering av gymsalbygningen både ut og innvendig. Bytting vinduer, etterisolering av yttervegger og noe oppgradering på kjøkken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: