Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Stokke

Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS, JM Norge AS og NTJ AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av logistikksenter i Stokke
Logistikksenter for pakke- og godshåndtering. Tomten som ska opparbeides er på ca 46850 m2. Metacon AS, Trond Aas: tak- og ytterveggsleverandør. Frech AS, Stian Kjenne: trapprekkverksleverandør
Nybygg av eneboliger og firemannsboliger i Sandefjord
To stk firemannsboliger og 5 stk eneboliger.
Ny gang og sykkelvei i Stokke
Fra handlingsprogram 2010-14.
Nytt talevarslingsanlegg til videregående skole i Vestfold
Prosjektering, levering, montering og idriftsetting av Talevarslingsanlegg. Installasjonsarbeidene skal utføres i bygg under drift.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: