Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Stokke

Nybygg av boligområde i Melsomvik trinn 1
25-30 leiligheter i trinn 1. Ca 200 båtplasser. Total byggetid 5-7 år. Prosjektet er på totalt 20.500 kvadratmeter inkl. parkeringskjellere. Det er delt opp i 3 hovedtrinn hver på ca. 7.000 kvadratmeter BRA. Det skal bygges rundt 150 leiligheter i forskjellige størrelser avhengig av hva markedet ønsker.
Tilbygg, riving og rehabilitering av skole i Stokke
Målsetting at skolen skal stå ferdig i 2018.
Nybygg av eneboliger og firemannsboliger i Sandefjord
To stk firemannsboliger og 5 stk eneboliger.
Ny gang og sykkelvei i Stokke
Fra handlingsprogram 2010-14.
Nytt talevarslingsanlegg til videregående skole i Vestfold
Prosjektering, levering, montering og idriftsetting av Talevarslingsanlegg. Installasjonsarbeidene skal utføres i bygg under drift.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: