Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sandefjord

Nytt boligområde i Sandefjord
Områdesregulering er godkjent. Halve området er detaljregulert.
Nybygg av sykehjem i Sandefjord
Lokalisering av sykehjemmet er ikke avklart.
Nybygg av handel og boliger på Kamfjordverven i Sandefjord
Det legges opp til ca 2000 m2 med detaljhandel og 45 stk leiligheter.
Nybygg av rekkehus i Sandefjord, trinn 2 mfl.
Totalt 95 boenheter på området. Rekkehus, tomannsboliger, firemannsboliger og blokkleiligheter.
Nybygg av boligområde i Sandefjord
Ca. 60 tomter. Området bygges ut fortløpende.
Utvidelse av omsorgsboliger
Senteret planlegges utvidet med 30-40 boenheter.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandefjord
Fra økonomiplan 2018-2021.
Ny gang og sykkelvei i Sandefjord
Fra handlingsprogram 2010-14.
Till- og ombygg av kontor, næringsarealer og leiligheter i Sandefjord
Eventuelt tilbygg av 2 etasjer. Totalt 6 etasjer.
Trafikksikkerhetstiltak i Sandefjord
Fra handlingsprogram 2010-14.
Utskifting av kunstgress på fotballbaner i Haukerød
Byggetips. Start er ukjent. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg 2014-2023.
Vedlikehold av gravsteder på kirkegårder og gravlunder i Sandefjord
Vedlikeholdet gjelder ca. 3 300 gravsteder fordelt på Orelund gravlund og Ekeberg gravlund, Sandefjord, Sandar, Stokke (øvre og nedre), Skjee, Arnadal, Kodal, Andebu og Høyjord kirkegård. Oppdragene består i hovedsak av rutinemessige driftsoppgaver knyttet til planting, vedlikehold, baring, utlegging av kranser mv.
Nytt kunstgress på fotballbane i Sandefjord
Byggetips. Omlegging av gressbane til kunstgress. Byggestart er ukjent. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg 2014-2023.
Utskifting av kunstgress i park i Sandefjord
Byggetips. Byggestart er ikke bestemt. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg 2014-2023.
Nytt talevarslingsanlegg til videregående skole i Vestfold
Prosjektering, levering, montering og idriftsetting av Talevarslingsanlegg. Installasjonsarbeidene skal utføres i bygg under drift.
Nytt kunstgress på fotballbane i Sandefjord
Byggetips. Byggestart er ukjent. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg 2014-2023.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: