Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sandefjord

Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter på Grokstad i Sandefjord
60 mål. 100 boenheter fordelt på forskjellige hustyper.
Nybygg av rekkehus i Sandefjord, trinn 2 mfl.
Totalt 95 boenheter på området. Rekkehus, tomannsboliger, firemannsboliger og blokkleiligheter.
Nybygg av handel og leiligheter på Kamfjordverven i Sandefjord
Hegnaveien 3-9. Det legges opp til ca 2000 m2 med detaljhandel og 45 stk leiligheter.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandefjord
Diskosveien 9-13. 3-4 etasjer. 36 boenheter.
Nybygg av rekkehus i Sandefjord, trinn 1
Totalt 95 boenheter på området. Rekkehus, tomannsboliger, firemannsboliger og blokkleiligheter.
Ny infrastruktur for boligområde på Grokstad i Sandefjord
60 mål. 100 boenheter fordelt på forskjellige hustyper.
Ny gang og sykkelvei i Sandefjord
Fra handlingsprogram 2010-14.
Trafikksikkerhetstiltak i Sandefjord
Fra handlingsprogram 2010-14.
Utskifting av ventilasjonsanlegg i terminalbygg i Sandefjord
Sandefjord Lufthavn AS skal bytte ut og bygge om ventilasjonanleggene i søndre del av terminalen på Torp Sandefjord Lufthavn.
Fasaderehabilitering på flerbolighus og rekkehus i Sandefjord
Bygningsmassen består av 3 stk. 8-mannsboliger med 2 etasjer i hver og totalt 24 leiligheter. Rekkehusene har adresse til Svartåsstien 1, 3 og 5, 3214 Sandefjord. Leilighetene er 2-roms og det er felles innvendig trappeløp for 4 leiligheter.
Sanering av VA-ledninger i Sandefjord
Sanering av VA samt midlertidig omlegging samt reetablering av berørte veger/arealer.
Vedlikehold av gravsteder på kirkegårder og gravlunder i Sandefjord
Vedlikeholdet gjelder ca. 3 300 gravsteder fordelt på Orelund gravlund og Ekeberg gravlund, Sandefjord, Sandar, Stokke (øvre og nedre), Skjee, Arnadal, Kodal, Andebu og Høyjord kirkegård. Oppdragene består i hovedsak av rutinemessige driftsoppgaver knyttet til planting, vedlikehold, baring, utlegging av kranser mv.
Nytt talevarslingsanlegg til videregående skole i Vestfold
Prosjektering, levering, montering og idriftsetting av Talevarslingsanlegg. Installasjonsarbeidene skal utføres i bygg under drift.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: