Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sandefjord

Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter på Grokstad i Sandefjord
60 mål. 100 boenheter fordelt på forskjellige hustyper.
Nybygg av boligområde i Melsomvik trinn 2-3
25-30 leiligheter i trinn 1. Ca 200 båtplasser. Total byggetid 5-7 år. Prosjektet er på totalt 20.500 kvadratmeter inkl. parkeringskjellere. Det er delt opp i 3 hovedtrinn hver på ca. 7.000 kvadratmeter BRA. Det skal bygges rundt 150 leiligheter i forskjellige størrelser avhengig av hva markedet ønsker.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Solkollen i Sandefjord
Ca 85 stk boenheter fordelt på leilighetsbygg i 2 etasjer, tomannsboliger, kjedet eneboliger, rekkehus og eneboliger.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Kodal
Ny barneskole med 9 klasserom for ca 250 elever. 2-3 etasjer. Ikke behov for flislegger. Rådgiver BIMK: C3 BIM AS v/Krissana Chuenchom. Lås og beslag: Sikkerhetskompaniet AS v/Stian Borge. Radon: Radonmannen AS v/Jørgen Heir. Sedumtak: Bergknapp AS v/Bengt Tovslid.
Driftkontrakt for riks-, fylkesveger og riks-, fylkes gang og sykkelveger i Vestfold Vest
Kontrakten består av rundt 900 kilometer veg i Vestfold, deriblant hele E18 samt vegnettet vest for europavegen.
Nybygg av handel og leiligheter på Kamfjordverven i Sandefjord
Hegnaveien 3-9. Det legges opp til ca 2000 m2 med detaljhandel og 45 stk leiligheter.
Til-og nybygg av kontorbygg i Sandefjord
Leif Weldingsvei 14, 16og 18. En ekstra etasje (3. etasje) på Leif Weldingsvei 14 og 16, og et nytt kontorbygg der ombygd trafostasjon står i dag (nr.18)
Utvidelse av omsorgsboliger i Sandefjord
Forsmann 3 fase 1: 25-30 leiligheter a 50-60 m2 + fellesareal samt parkeringskjeller. Forsmann 4 fase 2: 20-25 leiligheter + fellesareal. Framnessenteret: 25-30 leiligheter + fellesareal.
Ferdigstillelse av Fv 255 Krokemoveien i Sandefjord, Sportsveien-Ringveien
Fullføre vegparsell som utbygger av boligområde Sørby-Virik begynner på.
Utvidelse av omsorgsboliger i Sandefjord
Senteret planlegges utvidet med 30-40 boenheter.
Ny infrastruktur for boligområde på Grokstad i Sandefjord
60 mål. 100 boenheter fordelt på forskjellige hustyper.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-1
Sandefjord, Horten, Sande, Holmestrand, Re, Larvik. 15 772 tonn asfalt, 153 000 m2 fresing.
Infrastruktur for boligfelt i Kodal
Infrastruktur for ca. 100 boenheter, eneboliger og rekkehus.
Rehabilitering av tak, fasade og ventilasjon mm. på barnehage i Sandefjord
Levering og montering av lekeapparater samt komplette grunnarbeider.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: