Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sandefjord

Nybygg av boligområde i Melsomvik trinn 2-3
25-30 leiligheter i trinn 1. Ca 200 båtplasser. Total byggetid 5-7 år. Prosjektet er på totalt 20.500 kvadratmeter inkl. parkeringskjellere. Det er delt opp i 3 hovedtrinn hver på ca. 7.000 kvadratmeter BRA. Det skal bygges rundt 150 leiligheter i forskjellige størrelser avhengig av hva markedet ønsker.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Solkollen i Sandefjord
Ca 85 stk boenheter fordelt på leilighetsbygg i 2 etasjer, tomannsboliger, kjedet eneboliger, rekkehus og eneboliger.
Nybygg av rekkehus i Sandefjord, trinn 2 mfl.
Totalt 95 boenheter på området. Rekkehus, tomannsboliger, firemannsboliger og blokkleiligheter.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Kodal
Ny barneskole med 9 klasserom for ca 250 elever. Rådgiver BIMK: C3 BIM AS, Krissana Chuenchom.
Nybygg av handel og leiligheter på Kamfjordverven i Sandefjord
Hegnaveien 3-9. Det legges opp til ca 2000 m2 med detaljhandel og 45 stk leiligheter.
Etablering av seniorsenter i Sandefjord
Utvidelse med 1600-2000 m2. Eksisterende bygg skal inneholde oppholdsrom, bibliotek, spiserom, spaavdelning og frisørsalong. Gnr/bnr 42/299, 82, 43/60
Nybygg av leiligheter i Sandefjord
25-30 stk leiligheter.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus og eneboliger i Sandefjord
30-40 boenheter. Antatt start og kostnad av redaksjonen.
Ny-og ombygging til hybelbygg for pilotskolen i Sandefjord
Planen omfatter 2 nåværende bygg i Hangarveien 21, samt ett nybygg. Gnr/bnr: 27/24, 35, 38, 39, 40.
Nybygg av leiligheter i Stokke
Midt i Stokke sentrum.
Nybygg av blokk og rekkehus i Sandefjord
21 boenheter fordelt på blokker og rekkehus planlegges. Antatt start.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandefjord
Diskosveien 9-13. 3-4 etasjer. 36 boenheter.
Nybygg av småhusbebyggelse i Sandefjord
Rekkehus og firemannsboliger.
Infrastruktur for boligfelt i Kodal
Infrastruktur for ca. 100 boenheter, eneboliger og rekkehus.
Ny samt oppgradering av fotballbaner på Østerøya, Sandefjord
Omlegging av bane A til kunstgress + ny 7-er bane. Start er ukjent. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg 2014-2023.
Oppgradering av kunst- og naturgressbaner på Vesterøya
Byggetips. Oppgradering av naturgressbaner A og C + drenering rundt bane C samt utskifting av kunstgress på eksisterende baner. Start er ukjent. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg 2014-2023.
Oppgradering av fotballbane i Sandefjord
Byggetips. Oppgradering og utbedring av vanningsanlegg. Start er ukjent. Fra Plan for videreutvikling av idrettsanlegg 2014-2023.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Vestfold
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: