Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sandefjord

Nybygg av rekkehus i Sandefjord, trinn 2 mfl.
Totalt 95 boenheter på området. Rekkehus, tomannsboliger, firemannsboliger og blokkleiligheter.
Nybygg av handel og leiligheter på Kamfjordverven i Sandefjord
Hegnaveien 3-9. Det legges opp til ca 2000 m2 med detaljhandel og 45 stk leiligheter.
Etablering av seniorsenter i Sandefjord
Utvidelse med 1600-2000 m2. Eksisterende bygg skal inneholde oppholdsrom, bibliotek, spiserom, spaavdelning og frisørsalong.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus og eneboliger i Sandefjord
30-40 boenheter. Antatt start og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av blokk og rekkehus i Sandefjord
21 boenheter fordelt på blokker og rekkehus planlegges. Antatt start.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandefjord
Diskosveien 9-13. 3-4 etasjer. 36 boenheter.
Nybygg av rekkehus i Sandefjord, trinn 1
Totalt 95 boenheter på området. Rekkehus, tomannsboliger, firemannsboliger og blokkleiligheter.
Ny gang og sykkelvei langs Årøveien i Sandefjord
Oppdragsgiver skal gå til anskaffelse av konsulentbidrag til utarbeidelse av reguleringsplan (m/ bestemmelser) og konkurransegrunnlag med tekniske tegninger for gang-/sykkelvei langs Årøveien. På strekningen Helgerødveien – Nesskogen skal det prosjekteres gang- og sykkelvei på sydsiden av veien. Videre fra Nesskogen til Engøveien skal det prosjekteres utvidet skulder på begge sider.
Fasaderehabilitering på flerbolighus og rekkehus i Sandefjord
Bygningsmassen består av 3 stk. 8-mannsboliger med 2 etasjer i hver og totalt 24 leiligheter. Rekkehusene har adresse til Svartåsstien 1, 3 og 5, 3214 Sandefjord. Leilighetene er 2-roms og det er felles innvendig trappeløp for 4 leiligheter.
Sanering av VA-ledninger i Sandefjord
Sanering av VA samt midlertidig omlegging samt reetablering av berørte veger/arealer.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Vestfold
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: