Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Re

Nybygg av garasjeanlegg, verksted og brakker ved videregående skole i Re
Det skal bygges et nytt bygg som skal erstatte dagens garasjeanlegg og to brakker inneholdende undervisningsrom og garderober. Det skal også bygges et verksted hvor det kan drives nødvendig vedlikehold på maskiner.
Nytt talevarslingsanlegg til videregående skole i Vestfold
Prosjektering, levering, montering og idriftsetting av Talevarslingsanlegg. Installasjonsarbeidene skal utføres i bygg under drift.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: