Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nøtterøy

Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Nøtterøy
Ny skole for 550 elever med flerbrukshall.
Nybygg av boliger i Nøtterøy
1 av 15 boliger solgt.
Utvikling av industritomt på Nøtterøy
Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Utvidelse av kirkegård ved Nøtterøy kirke
Prosjektering i 2016. Ca 4000m2.
Ny overvannsledning og spillvannsledning i Nøtterøy
Arbeidene omfatter i hovedsak: - ca. 260 m komplette hovedgrøfter med varierende bredde og høyde - levering/legging av ca. 225m selvfallsledning overvann - levering/legging av ca. 260m selvfallsledning spillvann - 5 stk. komplette spill- og overvannskummer - 4 stk. sandfang sluk - gjenoppbygging av vei og fortau
Nytt talevarslingsanlegg til videregående skole i Vestfold
Prosjektering, levering, montering og idriftsetting av Talevarslingsanlegg. Installasjonsarbeidene skal utføres i bygg under drift.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: