Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Larvik

Nybygg av boliger i Larvik
725 mål. 1500-3000 boliger.
Nybygg av leiligheter på Risøya i Larvik
Hus A-M. Risøyveien 5 og 7.
Utvidelse av industribygg på Brunlanes i Larvik
Gnr/bnr: 4102/13, 16, 4103/6, 14, 24, 33, 34, 37 4099/7, 4104/1 og 5055/1
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Torstvet i Larvik
Første byggetrinn klart ca. februar/mars 2019.
Nybygg av flerbolighus, kontor og handel i Larvik, trinn 3 mfl
Totalt 93 boenheter samt næringslokaler ved Sanden Brygge. Trinnvis utbygging. 5000 m2 med næringslokaler i 2 etasjer.
Ny vei i Tjøllingvollen i Larvik
Fra handlingsprogram 2010-14.
Ombygg av Brunla ungdomsskole, Larvik kommune
Brunla ungdomsskole skal bli 1-10 skole.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Hole
10 tomannsboliger og 2 eneboliger.
Nybygg av eneboliger Helgeroa
Tomtene selges til privatpersoner.
Utvidelse med nye boenheter på Frøytunet i Larvik
Tilbygget består av 8 nye boliger, samt fellesareal og personalbase.
Nybygg og riving av matbutikk i Farriseidet
Gnr/bnr 4067/160, 113, 85, 76 m.fl.
Oppgradering av vei, vann- og avløpsledning mm i Larvik
Prosjektet omfatter Øvre Bøkeligate, Mellom Bøkeligate, Nedre Bøkeligate, Trescowsgate, Gårdsbakken, Berggata, del av Bergløkka.
Nybygg av flerbolighus med næringsarealer i Larvik
12-13 leiligheter og næringsarealer. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Forsterking av bru på Fv 221 Hukstrøm bru i Lardal
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021.
Vedlikehold av skole i Larvik
Omkledning av yttervegger, utskifting av tak og etablering av tre nye ventilasjonsanlegg. I tillegg har svømmehallen behov for utskiftning av tak mot nordøst fasade og omkledning av ytterveggene.
Etablering av utomhusområde for boligområde i Larvik
Området tenkes å inneholde 118 boenheter.
Etablering av utomhusområde for boligfelt i Helgeroa
Området tenkes å inneholde 27 boenheter.
Etablering av ladestasjoner for elbil i Larvik
Totalt 12 ladestasjoner på 5 steder i kommunen. Fellesutlysning for Bukta i Stavern, Nevlunghavn, Skotta Brygge parkering, Storgata og Prinsekvartalet parkering.
Rehabilitering vanninntak ved vannbehandlingsanlegg i Larvik
Alle maskinelle installasjoner i inntakshuset ska skiftes ut. Det dreier seg om nye bjelkestengsel, luker (automatiserte), plansiler, traverskran, gulvluker, leidere, tunnelventilering, m.m. I hovedentreprise maskin inngår alt dette, med unntak av luker og siler, som leveres av byggherren.
Rehabilitering av basseng i Tollerodden i Larvik
Det kommunale bassenget "Krabbedammen" skal utbedres og oppgraderes. Prosjektet gjennomføres i regi av Larvik kommune i samarbeid med Stiftelsen Tollerodden. Badedammen "Krabbedammen" er lokalisert på Tollerodden, sentralt i Larvik by. Krabbedammen fungerer som en bystrand for Larviks innbyggere, og er en egnet plass for vanntilvenning, svømmeopplæring, livredding og badeliv.
Montering av solfangere på tak på sykehjem i Larvik kommune
Det skal monteres solfangere på tak ca 50m2 som skal inigreres med 5 eksisterende brønner a ca 200m (1000m) målt til 7,2m3/time og ny varmepumpe på 40-50 kW med el-kjele som spisslast.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: