Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Larvik

Nybygg av IKEA varehus på Danebo i Larvik
Planområdet ligger i Larvik og Sandefjord kommune.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Larvik
Terrengoppfylling er utført.
Nybygg av eneboliger Helgeroa
Tomtene selges til privatpersoner.
Utvidelse med nye boenheter på Frøytunet i Larvik
Tilbygget består av 8 nye boliger, samt fellesareal og personalbase.
Oppgradering av vei, vann- og avløpsledning mm i Larvik
Prosjektet omfatter Øvre Bøkeligate, Mellom Bøkeligate, Nedre Bøkeligate, Trescowsgate, Gårdsbakken, Berggata, del av Bergløkka.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Larvik
Området tenkes å inneholde 118 boenheter. Tomtene selges til privatpersoner.
Ombygg av næringsbygg alternativt riving- og nybygg av boliger i Larvik
Tomten er idag regulert til næring, men kan reguleres til boliger. Privat grunneier.
Infrastruktur for IKEA på Danebo i Larvik
Planområdet ligger i Larvik og Sandefjord kommune.
Rehabilitering/utbedring av brygge i Tjølling, Larvik kommune
Rehabilitering av Bjønnes brygge i Tjølling. Betong- og asfaltdekket på bryggen skal byttes, det skal støpes nye trapper med rekkverk og leveres nytt stupebrett.
Rehabilitering vanninntak ved vannbehandlingsanlegg i Larvik
Alle maskinelle installasjoner i inntakshuset ska skiftes ut. Det dreier seg om nye bjelkestengsel, luker (automatiserte), plansiler, traverskran, gulvluker, leidere, tunnelventilering, m.m. I hovedentreprise maskin inngår alt dette, med unntak av luker og siler, som leveres av byggherren.
Rehabilitering av basseng i Tollerodden i Larvik
Det kommunale bassenget "Krabbedammen" skal utbedres og oppgraderes. Prosjektet gjennomføres i regi av Larvik kommune i samarbeid med Stiftelsen Tollerodden. Badedammen "Krabbedammen" er lokalisert på Tollerodden, sentralt i Larvik by. Krabbedammen fungerer som en bystrand for Larviks innbyggere, og er en egnet plass for vanntilvenning, svømmeopplæring, livredding og badeliv.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: