Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Larvik

Nybygg av bydel i Larvik
36,000 m2 boligområde og 29,000 m2 kommersielt område.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Larvik
Terrengoppfylling er utført.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Larvik
Området tenkes å inneholde 118 boenheter. Tomtene selges til privatpersoner.
Ny gang og sykkelvei i Larvik
Fra handlingsprogram 2010-14.
Trafikksikkerhetstiltak i Larvik
Fra handlingsprogram 2010-14.
Riving av garasje/lager og nybygg av omsorgsboliger i Larvik
3 stk småhus med størrelse ca. 55-60 m2.
Rehabilitering/utbedring av brygge i Tjølling, Larvik kommune
Rehabilitering av Bjønnes brygge i Tjølling. Betong- og asfaltdekket på bryggen skal byttes, det skal støpes nye trapper med rekkverk og leveres nytt stupebrett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: