Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Larvik

Utbedring av lokalvegnettet i Hammerdalen etter Bommestad-Sky
Anleggsarbeidene vil starte etter E18 Bomemstad-Sky er åpnet. Byggetid ca 2 år.
Nybygg av boliger i Larvik
Minimum 40-50 enheter.
Nybygg læringssenter i Larvik
Læringssenter for voksenopplæring.
Nybygg av rekkehus og leilighetsbygg i Larvik
Arkitekt: Vandkusten Danmark. 11 leiligheter i rekke og 8 leiligheter. Terrengoppfylling er utført.
Nybygg av næring, til- ombygg av hotell i Larvik
Hotellet vil få et tilbygg på 3 etg.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Larvik
Terrengoppfylling er utført.
Nybygg av leiligheter i Larvik, trinn 3
Terrengoppfylling er utført.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Larvik
Området tenkes å inneholde 118 boenheter. Tomtene selges til privatpersoner.
Etablering av lasteterminal for togtransport på Sikatomta i Larvik
Ny lasteterminal for togtransport på Sikatomta. Terminalen etableres oppå eksisterende masser på stedet. Eksisterende jernbanespor og signalanlegg skal fornyes fra Vestfoldbanen og frem til sydenden av Sikatomta. I tillegg skal det bygges KL-anlegg fra hovedspor og 120m mot til terminalen.
Nybygg av boliger på Gon i Larvik, trinn 4
Entreprenører innen; elektro, ventilasjon og rør får prosjetkeringsanvar.
Ny gang og sykkelvei i Larvik
Fra handlingsprogram 2010-14.
Nybygg av to-manns og tre-mannsboliger i Larvik
Entreprenører innen; elektro, ventilasjon og rør får prosjekteringsansvar. Godkjent detaljregulering.
Trafikksikkerhetstiltak i Larvik
Fra handlingsprogram 2010-14.
Nybygg av fjernvarmeanlegg i Larvik
Tidligst byggestart 2018. Prefabrikkert. Byggekostnad er ukjent.
Riving av garasje/lager og nybygg av omsorgsboliger i Larvik
3 stk småhus med størrelse ca. 55-60 m2.
Nybygg av fyllestasjon for biogass i Larvik
Etablering og drift av biogasstasjon i Larvik.
Nett, rensk og bolt på Fv 70 Kjose v/jernbanebru
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang, jord/løsmasser.
Etablering av ladestasjoner for elbil i Larvik
7 ladestasjoner for elbil på 4 steder i kommunen. Felles utlysning for Stavern Kirke (2 stk), Larvik Indre Havn (2 stk), Øvre Bøkeli gate (1 stk) og Alfred Andersens gate (2 stk).
Rehabilitering/utbedring av brygge i Tjølling, Larvik kommune
Rehabilitering av Bjønnes brygge i Tjølling. Betong- og asfaltdekket på bryggen skal byttes, det skal støpes nye trapper med rekkverk og leveres nytt stupebrett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: