Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lardal

Nybygg av omsorgsleiligheter i Svarstad
1 stk 4-mannsbolig, 1 etasje og 1 underetasje. 1 stj 2-mannsbolig, 1 etasje.
Etablering av nye holdeplasser på Fv.40 i Lardal
Det skal etableres 2 bussholdeplasser langs fv.40 ved innkjøringen til Svarstad sentrum. Vegen ligger på en høy fylling slik at fyllingen må utvides for å kunne etablere holdeplassene med leskur og universelt utformede adkomster. Det skal legges om noe overvannsledninger samt forlenges en kulvert. Begge holdeplassene skal belyses.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: