Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Horten

Nybygg av godsterminal i Horten
100 000-200 000 kvm.
Nybygg av boliger og næring mm i Horten
180 dekar, 90 dekar sjø. Flere grunneiere, Horten kommune eier litt over halvparten av området. 600-700 boliger samt næring, småbåthavn og husbåter. Ca 130 boenheter blir utført i trinn 1-3.
Nybygg av boliger og næring i Horten
Ca. 240 daa er satt av til kombinert bebyggelse og anleggsformål, og ca. 50 daa til bolig.
Nybygg av forretning og kontor i Horten
Utviklingspotensial for 10000-15000 m2 med forretning og kontor.
Nybygg av boliger på Borre i Horten
Arealet søkes utviklet for etablering av bolig. Sentralt opp mot Høgskolen på Borre. 107 daa. Omfang og boligtype er ukjent.
Riving/nybygg av leiligheter og forretning/kontor i Horten
14 leiligheter og forretning i underetasje og 1 etasje. Gnr/bnr 128/136,331,466
Nybygg av barnehage i Horten
9-avdelings barnehage.
Ombygg av kulturhus i Horten sentrum
Lås og beslag: Certego AS, Pål Ouff.
Nybygg av hytter på Frebergsvik
Tomtene selges til selvbyggere og utbyggere. Arbeid med infrastruktur på området ligger på eget prosjekt og er ferdigstilt. Bilveg frem til tomtgrensen. Tomtene ligger 50-300 m fra sjøkanten.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: