Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Horten

Nybygg av videregående skole i Horten
Lokalisering på Lystlunden Nord. Skolen dimensjoneres for 1.200 elever. Brakkerigg: Ramirent AS.
Riving/nybygg av leiligheter og forretning/kontor i Horten
Storgata 47-53; 14 leiligheter og forretning i 1 etasje. Åsgata 1-3; 2 lavblokker på 2 etg.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Horten, trinn 1
Totalt 80-100 boenheter på feltet.
Nybygg av barnehage i Horten
9-avdelings barnehage.
Ny gang og sykkelvei i Horten
Fra handlingsprogram 2010-14.
Etablering av brønnpark og bergvarmepumpe ved festning på Karljohansvern
Fase ut oljekjeler til fornybar energi. Energibrønner som energikilde. Brønnparken er tenk lokalisert på et asfaltert område like i nærheten av varmesentralen. Det legges opp til 18 borehull med 5040 m aktiv brønndybde.
Fjerning av asfalt, etablering av belysing mm i Horten sentrum
Arealet skal inneholde plantefelt/trær, strand med fiskeplass, ulike aktiviteter, fotballbane, terrengformer og skaterampe bl.a.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: