Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Horten

Nybygg av leiligheter,næring og parkeringskjeller/p-hus i Horten
Nybygg av 3 bygg. Riving av 1 bygg. Ca. 7500 m2 boliger og 2500 m2 næring. Eventuelt blir det et nytt parkeringsanlegg i 2 etasjer med park på toppen.
Nybygg av boliger på Borre i Horten
Arealet søkes utviklet for etablering av bolig. Sentralt opp mot Høgskolen på Borre. 107 daa. Omfang og boligtype er ukjent.
Riving/nybygg av leiligheter og forretning/kontor i Horten
Storgata 47-53; 14 leiligheter og forretning i 1 etasje. Åsgata 1-3; 2 lavblokker på 2 etg.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Horten, trinn 1
Totalt 80-100 boenheter på feltet.
Ny gang og sykkelvei i Horten
Fra handlingsprogram 2010-14.
Rehabilitering av svømmehall i Horten
Byggetips. Fra Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Horten kommune 2015-2018. Avventer politisk behandling medio desember 2014. Start er antatt av redaksjonen.
Utvending vedlikehold av sykehjem i Horten
Byggetips. Fra investeringsbudsjett 2015-2018.
Nybygg av parkeringsplass i Horten
Byggetips. Fra investeringsbudsjett 2015-2018.
Videreføre kyststi i Horten
Byggetips. Fra Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Horten kommune 2015-2018. Avventer politisk behandling medio desember 2014. Start er antatt av redaksjonen.
Rehabilitering av friidrettsanlegg i Horten
Byggetips. Ny sart/kant, utbedring av løpedekke og nytt utstyr. Fra Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Horten kommune 2015-2018. Avventer politisk behandling medio desember 2014. Start er antatt av redaksjonen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: