Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Horten

Nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, Nykirke-Barkåker InterCity, UNB10 jernbaneteknikk
14 km. Kontrakten inkluderer jernbaneanleggets overbygning samt elektrotekniske anlegg, føringsveier, tekniske hus og sluttføring av rømningstunnel og veier rundt tekniske hus.
Nybygg av lager, verksted og kontor i Horten
To alternativer vurderes; 3756 m2 BYA alt. 5126 m2 BYA eksklusive parkering.
Nybygg av leiligheter, næring og p-kjeller i Horten
Ca. 7500 m2 boliger og 2500 m2 næring.
Etablering av infrastruktur for ny bydel i Horten
Legging av fjernvarme ingår i kontrakten.
Nye boliger for unge utviklingshemmede i Horten
Opsjon på hevsenk skap i 4 lgh, solceller og lyddistribusjonsanlegg.
Etablering av forsterkede boliger i Horten
Boligene må være robuste og tåle hard bruk. Horten kommune har tidligere anskaffet boliger som er innredet i containere/moduler; det er ønskelig at det tilbys boliger av samme type eller tilsvarende. Dette vil være en midlertidig plassering. Boligene vil flyttes til permanente plasseringer etter tilstrekkelig gode tomter er tilrettelagt for dette. Boligene skal derfor være av en enkelt flyttbart type og skal kunne tåle denne behandlingen.
Enøktiltak ved kulturbygg i Vestfold
Totalkostnad 1,5 mnok. Prosjektet består i å skifte ut 3 stk ventilasjonsaggregater.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: