Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Horten

Nybygg av godsterminal i Horten
100 000-200 000 kvm.
Riving/nybygg av leiligheter og forretning/kontor i Horten
14 leiligheter og forretning i underetasje og 1 etasje.
Nybygg av barnehage i Horten
9-avdelings barnehage.
Etablering av brønnpark og bergvarmepumpe ved festning på Karljohansvern
Fase ut oljekjeler til fornybar energi. Energibrønner som energikilde. Brønnparken er tenk lokalisert på et asfaltert område like i nærheten av varmesentralen. Det legges opp til 18 borehull med 5040 m aktiv brønndybde.
Fjerning av asfalt, etablering av belysing mm i Horten sentrum
Arealet skal inneholde plantefelt/trær, strand med fiskeplass, ulike aktiviteter, fotballbane, terrengformer og skaterampe bl.a.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: