Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Holmestrand

Ombygg til leiligheter, butikk og kafè ved kaia i Holmestrand
100-120 nye boenheter. Kafé eller butikk er planlagt i første etasje. 6 mål. Langgaten og Havnegaten.
Nybygg av leiligheter og næring i Holmestrand
Gnr/bnr: 127/55, 57, 58, 102. Ca 70 boliger og ca 2000 m2 næring.
Ny fylkesvegtrasé på Fv. 900 Holmestrand sentrum (ny Fv 313)
680m. Skal gå fra krysset Rådhusgaten x Jernbanegaten (gamle politistasjon) og følger Jernbanegaten / eksisterende jernbane fram til krysset Bilet x Skolegaten.
Driftkontrakt for riks-, fylkesveger og riks-, fylkes gang og sykkelveger i Vestfold Vest
Kontrakten består av rundt 900 kilometer veg i Vestfold, deriblant hele E18 samt vegnettet vest for europavegen.
Kryssombygging til rundkjøring på Fv 32 x Fv 312 Dokka i Hof
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021.
Sanering av VA-ledninger i Holmestrand
Omfatter alle arbeider med sanering av avløpssystemet og vannledninger, ca. 210 m komplette hovedgrøfter med varierende bredde og høyde, og komplette kummer (som vist på vedlagte tegninger), samt reetablering av berørte veger, -på strekningen Langgaten - Sykehusveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: