Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Holmestrand

Nybygg av industri i Holmestrand
Ca 30 000- 40 000 m2.
Nybygg av bolig/næring/skole i Holmestrand
ca 56 mål. Kan bygges cirka 240 boenheter, ca. 8,9 mål er regulert til skole og barnehage.
Nybygg av leiligheter og næring i Holmestrand
Gnr/bnr: 127/55, 57, 58, 102. Ca 80 boliger og ca 2000 m2 næring.
Nybygg av boligområde og næring i Holmestrand
Ca 84 daa. Gnr/bnr 79/1, 79/66, 79/22, 80/1, 79/58 og 78/7.
Nybygg av leiligheter i Holmestrand
Totalt ca. 75 leiligheter fordelt på 3 byggtrinn.
Nybygg av leiligheter i Holmestrand
6-8 stk leiligheter i lavblokk.
Nybygg av boliger i Hof
Godkjent detaljregulering. Ca. 9 400 kvm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: