Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Holmestrand

Kryssombygging til rundkjøring på Fv 32 x Fv 312 Dokka i Hof
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021.
Sanering av VA-ledninger i Holmestrand
Omfatter alle arbeider med sanering av avløpssystemet og vannledninger, ca. 210 m komplette hovedgrøfter med varierende bredde og høyde, og komplette kummer (som vist på vedlagte tegninger), samt reetablering av berørte veger, -på strekningen Langgaten - Sykehusveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: