Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Holmestrand

Nybygg av næring, leiligheter og parkering i Holmestrand
150 nye leiligheter, grøntområde, cirka 6500 m2 næring.
Nybygg av bolig/næring/skole i Holmestrand
ca 56 mål. Kan bygges cirka 240 boenheter, ca. 8,9 mål er regulert til skole og barnehage.
Nybygg av leiligheter og næring i Holmestrand
Gnr/bnr: 127/55, 57, 58, 102. Ca 70 boliger og ca 2000 m2 næring.
Nybygg av leiligheter i Holmestrand
6-8 stk leiligheter i lavblokk.
Nybygg av barnehage i Gullhaug
Plass for ca 120 barn.
Kryssombygging til rundkjøring på Fv 32 x Fv 312 Dokka i Hof
I Handlingsprogram for fylkesveger i Vestfold 2018-2021.
Sanering av VA-ledninger i Holmestrand
Omfatter alle arbeider med sanering av avløpssystemet og vannledninger, ca. 210 m komplette hovedgrøfter med varierende bredde og høyde, og komplette kummer (som vist på vedlagte tegninger), samt reetablering av berørte veger, -på strekningen Langgaten - Sykehusveien.
Driftkontrakt for veier i Vestfold Vest
Kontrakten består av rundt 900 kilometer veg i Vestfold, deriblant hele E18 samt vegnettet vest for europavegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: