Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Holmestrand

Nybygg av næring, leiligheter og parkering i Holmestrand
150 nye leiligheter, grøntområde, cirka 6500 m2 næring.
Ny fylkesvegtrasé på Fv. 900 Holmestrand sentrum (ny Fv 313)
680m. Skal gå fra krysset Rådhusgaten x Jernbanegaten (gamle politistasjon) og følger Jernbanegaten / eksisterende jernbane fram til krysset Bilet x Skolegaten.
Tilbygg og ombygg av renseanlegg i Holmestrand
Entreprise M1 - Maskin og prosessutstyr. M2 - Septikmottak.
Nytt talevarslingsanlegg til videregående skole i Vestfold
Prosjektering, levering, montering og idriftsetting av Talevarslingsanlegg. Installasjonsarbeidene skal utføres i bygg under drift.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: