Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Andebu

Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Kodal
Ny barneskole for ca 250 elever.
Infrastruktur for boligfelt i Kodal
Infrastruktur for ca. 100 boenheter, eneboliger og rekkehus.
Nybygg av gang og sykkelvei i Andebu
Forprosjekt i løpet av 2016. Ca 1250 meter. Fra Skjeggerødsvingen og frem til Døvle. Start og kostnad er ikke bestemt.
Ny gang og sykkelvei i Andebu
Fra handlingsprogram 2010-14.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: