Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vestfold fylke

Andebu (6)
Hof (1)
Horten (27)
Lardal (5)
Larvik (33)
Nøtterøy (21)
Re (6)
Sande (13)
Sandefjord (38)
Stokke (6)
Svelvik (6)
Tjøme (5)
Tønsberg (62)
Nybygg av godsterminal i Horten
100 000-200 000 kvm.
Nybygg av leiligheter (blokk), rekkehus og vei i Tønsberg
Utvidelse av eksisterende boligområde på Eik. 151 daa. 453 boenheter.
Nybygg av IKEA varehus på Danebo i Larvik
Planområdet ligger i Larvik og Sandefjord kommune.
Nybygg av industri i Holmestrand
Ca 30 000- 40 000 m2.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Nøtterøy
10 eneboliger. 31 rekkehus. 16 leiligheter i 4-mannsboliger.
Nybygg av boliger i Sem
Ca. 47 daa. Totalt ca. 90 daa, (ca. 160 boenheter, 19.200m2) på feltet.
Nybygg av næring i Tønsberg
Ca 18 mål. Infrastruktur ferdig.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Nøtterøy
Ny skole for 550 elever med flerbrukshall.
Nybygg av leiligheter og infrastruktur i Sande, trinn 2 mfl.
20-25 leiligheter. Totalt ca. 100 boliger fordelt på 12 blokker på 4-5 etasjer.
Nybygg av boligområde i Nøtterøy
Ca 80-100 boenheter. Ferdig regulert.
Nybygg av rekkehus i Sandefjord, trinn 2 mfl.
Totalt 95 boenheter på området. Rekkehus, tomannsboliger, firemannsboliger og blokkleiligheter.
Nybygg av leiligheter i Sande
18-20 byggemåneder. 6-8 etasjer.
Ny fylkesvegtrasé på Fv. 900 Holmestrand sentrum (ny Fv 313)
680m. Skal gå fra krysset Rådhusgaten x Jernbanegaten (gamle politistasjon) og følger Jernbanegaten / eksisterende jernbane fram til krysset Bilet x Skolegaten.
Nybygg av leiligheter ved Presterødkilen i Tønsberg
Innvendige gipsvegger - Gipsplatemontasje AS
Nybygg av boligområde i Melsomvik trinn 1
25-30 leiligheter i trinn 1. Ca 200 båtplasser. Total byggetid 5-7 år. Prosjektet er på totalt 20.500 kvadratmeter inkl. parkeringskjellere. Det er delt opp i 3 hovedtrinn hver på ca. 7.000 kvadratmeter BRA. Det skal bygges rundt 150 leiligheter i forskjellige størrelser avhengig av hva markedet ønsker.
Nybygg av handel og leiligheter på Kamfjordverven i Sandefjord
Hegnaveien 3-9. Det legges opp til ca 2000 m2 med detaljhandel og 45 stk leiligheter.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Kodal
Ny barneskole for ca 250 elever. Rådgiver BIMK: C3 BIM AS, Krissana Chuenchom.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg
Takleverandør: Bitum Norge AS Innfestinger Balkong: Invisible Connections AS, Jan Erik Brevik
Nybygg av leiligheter i Tønsberg
Takleverandør: Bitum Norge AS Innfestinger Balkong: Invisible Connections AS, Jan Erik Brevik
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, trinn 2 mfl
Boligområdet planlegges utbygd med 109 boenheter.
Nybygg av eneboliger og næring i Tjøme
Ca 150 mål. Sjøutsikt med panorama over Oslofjorden. Ett næringsområde på ca. 5 mål, tilgrenset boligområdet vil kunne følge med i kjøpet. Hele området er regulert og godkjent.
Nybygg av flerbruksbygg på Bolstad Gård i Sande
Fremdrift avhenger av etablering av gang- og sykkelveg i kommunal/fylkeskommunal regi. Inngår i rekkefølgebestemmelsene.
Etablering av seniorsenter i Sandefjord
Utvidelse med 1600-2000 m2. Eksisterende bygg skal inneholde oppholdsrom, bibliotek, spiserom, spaavdelning og frisørsalong.
Nybygg av flerbolighus og næring i Stokke
Butikker og legekontor i 1. etasje.
Til- og ombygg av leiligheter på kjøpesenter i Tønsberg
52 leiligheter på toppen av næringsbygget.
Nybygg av leiligheter og næring i Husøy strandpark, trinn 1
Innfestinger til balkonger: Invisible Connections AS, Åndalsnes Dører: Strømmen AS, Terje Authen Totalt 180 leiligheter og 600 m2 næring fordelt på 4-5 byggetrinn.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, trinn 1
Trinnvis utbygging. Totalt ca 260 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus og eneboliger i Sandefjord
30-40 boenheter. Antatt start og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av boliger i Nøtterøy
1 av 15 boliger solgt.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg
Svanemerket leiligheter. Riving av låve.
Nybygg av bilforretning og leiligheter på Kilen øst, Tønsberg
Bilforretning i 1.etasje. Prefab baderomskabiner - Norac badekabiner AS. Stikning og oppmåling - Geoingeniørene AS.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Hole
10 tomannsboliger og 2 eneboliger.
Riving/nybygg av leiligheter og forretning/kontor i Horten
14 leiligheter og forretning i underetasje og 1 etasje.
Nybygg av leiligheter mm i Husøy strandpark, trinn 2
Totalt 180 leiligheter og 600 m2 næring fordelt på 4-5 byggetrinn.
Nybygg av blokk og rekkehus i Sandefjord
21 boenheter fordelt på blokker og rekkehus planlegges. Antatt start.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Larvik
Terrengoppfylling er utført.
Ny-/ombygg av leiligheter og ombygg/riving av butikk i Sande
Hensikten med prosjektet er at bruke tomten til Sandesentret på en effektivere måte.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandefjord
Diskosveien 9-13. 3-4 etasjer. 36 boenheter.
Nybygg av eneboliger Helgeroa
Tomtene selges til privatpersoner.
Nybygg av barnehage i Horten
9-avdelings barnehage.
Nybygg av verksted på Borgeskogen i Stokke
Porter: Port-ServiceØst AS, Frode Johannesen. Systemvegger/himlinger: Moelven Modus AS. Oppmåling: Geoingeniørene AS, Sigmund Vistad og Vegard Døli.
Nybygg av leiligheter i Nøtterøy
Samarbeid mellom Teiegården AS og Smidsrødveien 5 AS. Ørsnesalleen 29-31 mfl.
Riving av barneskole for nybygg av boliger i Nøtterøy
Ca 20 boenheter, mulighet til flere enheter. Tomteareal: ca. 5.708,8 m². Eiendommen selges med bygningsmassen slik den i dag står. Salgspris: Kr 19.000.000,- + omk.
Nybygg av eneboliger, kjedet enebolig og rekkehus i Svelvik
Ca 24 boenheter. Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av rekkehus i Sandefjord, trinn 1
Totalt 95 boenheter på området. Rekkehus, tomannsboliger, firemannsboliger og blokkleiligheter.
Utvidelse med nye boenheter på Frøytunet i Larvik
Tilbygget består av 8 nye boliger, samt fellesareal og personalbase.
Nybygg av tomanns- og eneboliger i Tjøme
Fortetting med 22-25 boenheter.
Ombygging fra kontor/forretning til leiligheter i Tønsberg
Kontor/forretning i 1. etg. 20-30 leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: