Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vestfold fylke

Andebu (6)
Hof (5)
Horten (27)
Lardal (3)
Larvik (62)
Nøtterøy (24)
Re (6)
Sande (20)
Sandefjord (40)
Stokke (9)
Svelvik (11)
Tjøme (9)
Tønsberg (61)
Nytt boligområde i Sandefjord
Områdesregulering er godkjent. Halve området er detaljregulert.
Nybygg av somatikkbygg i Tønsberg
Prosjektet kalles også Tønsbergprosjektet. CURA-gruppen er engasjert for prosjektering.
Nytt fengsel i region sør, telemark/vestfold/buskerud
Prosjektet er utsatt til etter 2020. Totalt 150-200 plasser.
Nybygg av leiligheter (blokk), rekkehus og vei i Tønsberg
Utvidelse av eksisterende boligområde på Eik. 151 daa. 453 boenheter.
Nybygg av akuttpsykiatri i Tønsberg
CURA-gruppen er engasjert for prosjektering. Prosjektet kalles også Tønsbergprosjektet. Skal inneholde standard sengeområder, inklusive 10 skjermingsplasser (50 senger), og poliklinikk - behandling/samtale (64 rom).
Ny-og ombygging av boliger, forretning og kontor i Tønsberg
6 daa. Utvikling av 10.000 m2 med boliger og 10.000 m2 med næring.
Nybygg av sykehjem i Sandefjord
Lokalisering av sykehjemmet er ikke avklart.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, trinn 2 mfl
Trinnvis utbygging. Totalt ca 260 leiligheter.
Nybygg av boliger i Sem
Arealet søkes utviklet for etablering av boliger. Ca. 43 daa. Totalt ca. 90 daa, (ca. 160 boenheter, 19.200m2) på feltet.
Nybygg av boliger i Sem
Ca. 47 daa. Totalt ca. 90 daa, (ca. 160 boenheter, 19.200m2) på feltet.
Nybygg av boliger i Sande
Ca. 259 daa. Utforming er foreløpig ukjent.
Nybygg av boliger og næring mm i Stokke
Fem grunneiere på området; Sandefjord kommune, Stokke Bilservice AS (Statoil), Vestfold trafo AS, JM Norge AS og NTJ AS. Totalt ca 45000 m2 boliger och ca 5000 m2 næring i området.
Nybygg av boliger og næring i Husøy strandpark, trinn 1
Innfestinger til balkonger: Invisible Connections AS, Åndalsnes Totalt 190 boliger og 600 m2 næring fordelt på 4-5 byggetrinn.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Nøtterøy
Ny skole for 550 elever med flerbrukshall.
Nybygg av handel og boliger på Kamfjordverven i Sandefjord
Det legges opp til ca 2000 m2 med detaljhandel og 45 stk leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Holmestrand
Ca 70 leiligheter fordelt på 3 bygg er planlagt.
Utbedring av lokalvegnettet i Hammerdalen etter Bommestad-Sky
Anleggsarbeidene vil starte etter E18 Bomemstad-Sky er åpnet. Byggetid ca 2 år.
Nybygg av boliger i Larvik
Minimum 40-50 enheter.
Nybygg læringssenter i Larvik
Læringssenter for voksenopplæring.
Nybygg av leiligheter,næring og parkeringskjeller/p-hus i Horten
Nybygg av 3 bygg. Riving av 1 bygg. Ca. 7500 m2 boliger og 2500 m2 næring. Eventuelt blir det et nytt parkeringsanlegg i 2 etasjer med park på toppen.
Nybygg av boligområde i Nøtterøy
Ca 80-100 boenheter. Ferdig regulert.
Nybygg av rekkehus i Sandefjord, trinn 2 mfl.
Totalt 95 boenheter på området. Rekkehus, tomannsboliger, firemannsboliger og blokkleiligheter.
Nybygg av leiligheter i Sande
18-20 byggemåneder. 6-8 etasjer.
Nybygg av leiligheter og næring i Holmestrand
ca 80 boliger og ca 2000 m2 næring
Nybygg av rekkehus og leilighetsbygg i Larvik
Arkitekt: Vandkusten Danmark. 11 leiligheter i rekke og 8 leiligheter. Terrengoppfylling er utført.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Kodal
Ny barneskole for ca 250 elever.
Nybygg av næring, til- ombygg av hotell i Larvik
Hotellet vil få et tilbygg på 3 etg.
Nybygg av flerbruksbygg på Bolstad Gård i Sande
Fremdrift avhenger av etablering av gang- og sykkelveg i kommunal/fylkeskommunal regi. Inngår i rekkefølgebestemmelsene.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og tomannsboliger i Hof
Reguleringsplan er vedtatt. Uklart angående salg av tomter. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av boligområde i Sandefjord
Ca. 60 tomter. Området bygges ut fortløpende.
Nybygg av logistikksenter i Stokke
Logistikksenter for pakke- og godshåndtering. Tomten som ska opparbeides er på ca 46850 m2. Metacon AS, Trond Aas: tak- og ytterveggsleverandør. Frech AS, Stian Kjenne: trapprekkverksleverandør
Nybygg av flerbolighus og næring i Tønsberg
Spunting: Kynningsrud Fundamentering AS
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, trinn 1
Trinnvis utbygging. Totalt ca 260 leiligheter.
Nybygg av boliger på Borre i Horten
Arealet søkes utviklet for etablering av bolig. Sentralt opp mot Høgskolen på Borre. 107 daa. Omfang og boligtype er ukjent.
Nybygg av leiligheter og infrastruktur i Sande, trinn 1
Totalt ca. 100 boliger fordelt på 12 blokker på 4-5 etasjer.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Horten, trinn 1
Totalt 80-100 boenheter på feltet.
Riving/nybygg av leiligheter og forretning/kontor i Horten
Storgata 47-53; 14 leiligheter og forretning i 1 etasje. Åsgata 1-3; 2 lavblokker på 2 etg.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Larvik
Terrengoppfylling er utført.
Nybygg av leiligheter i Larvik, trinn 3
Terrengoppfylling er utført.
Nybygg av rekkehus i Tønsberg
14 leiligheter fordelt på 3 huskropper. 5+5+4.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Larvik
Området tenkes å inneholde 118 boenheter. Tomtene selges til privatpersoner.
Etablering av lasteterminal for togtransport på Sikatomta i Larvik
Ny lasteterminal for togtransport på Sikatomta. Terminalen etableres oppå eksisterende masser på stedet. Eksisterende jernbanespor og signalanlegg skal fornyes fra Vestfoldbanen og frem til sydenden av Sikatomta. I tillegg skal det bygges KL-anlegg fra hovedspor og 120m mot til terminalen.
Utvidelse av omsorgsboliger
Senteret planlegges utvidet med 30-40 boenheter.
Nybygg av flerbolighus i Nøtterøy
Kraner og brakker: Bas Maskinutleie AS, Hof
Riving av barneskole for nybygg av boliger i Nøtterøy
Ca 20 boenheter, mulighet til flere enheter. Tomteareal: ca. 5.708,8 m². Eiendommen selges med bygningsmassen slik den i dag står. Salgspris: Kr 19.000.000,- + omk.
Nybygg av eneboliger, kjedet enebolig og rekkehus i Svelvik
Ca 24 boenheter. Reguleringsplan er godkjent.
Ombygging fra kontor/forretning til leiligheter i Tønsberg
Kontor/forretning i 1. etg. 20-30 leiligheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: