Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vestfold fylke

Andebu (7)
Hof (2)
Horten (28)
Lardal (3)
Larvik (35)
Nøtterøy (25)
Re (6)
Sande (16)
Sandefjord (32)
Stokke (9)
Svelvik (13)
Tjøme (16)
Tønsberg (72)
Nybygg av bydel i Larvik
36,000 m2 boligområde og 29,000 m2 kommersielt område.
Nybygg av somatikkbygg i Tønsberg
Prosjektet kalles også Tønsbergprosjektet. CURA-gruppen er engasjert for prosjektering.
Nybygg av leiligheter (blokk), rekkehus og vei i Tønsberg
Utvidelse av eksisterende boligområde på Eik. 151 daa. 453 boenheter.
Nybygg av videregående skole i Horten
Lokalisering på Lystlunden Nord. Skolen dimensjoneres for 1.200 elever. Brakkerigg: Ramirent AS.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter på Grokstad i Sandefjord
60 mål. 100 boenheter fordelt på forskjellige hustyper.
Nybygg av næring, leiligheter og parkering i Holmestrand
150 nye leiligheter, grøntområde, cirka 6500 m2 næring.
Nybygg av boliger i Sem
Arealet søkes utviklet for etablering av boliger. Ca. 43 daa. Totalt ca. 90 daa, (ca. 160 boenheter, 19.200m2) på feltet.
Nybygg av boliger i Sem
Ca. 47 daa. Totalt ca. 90 daa, (ca. 160 boenheter, 19.200m2) på feltet.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Nøtterøy
Ny skole for 550 elever med flerbrukshall.
Nybygg av parkeringshus i fjell i Tønsberg
Det planlegges utsprenget 2 fjellhaller med inntil 5 etasjer for i størrelseorden 600 parkeringsplasser.
Nybygg av leiligheter og infrastruktur i Sande, trinn 2 mfl.
20-25 leiligheter. Totalt ca. 100 boliger fordelt på 12 blokker på 4-5 etasjer.
Nybygg av rekkehus i Sandefjord, trinn 2 mfl.
Totalt 95 boenheter på området. Rekkehus, tomannsboliger, firemannsboliger og blokkleiligheter.
Nybygg av leiligheter i Sande
18-20 byggemåneder. 6-8 etasjer.
Ny fylkesvegtrasé på Fv. 900 Holmestrand sentrum (ny Fv 313)
680m. Skal gå fra krysset Rådhusgaten x Jernbanegaten (gamle politistasjon) og følger Jernbanegaten / eksisterende jernbane fram til krysset Bilet x Skolegaten.
Nybygg av boligområde i Melsomvik trinn 1
25-30 leiligheter i trinn 1. Ca 200 båtplasser. Total byggetid 5-7 år. Prosjektet er på totalt 20.500 kvadratmeter inkl. parkeringskjellere. Det er delt opp i 3 hovedtrinn hver på ca. 7.000 kvadratmeter BRA. Det skal bygges rundt 150 leiligheter i forskjellige størrelser avhengig av hva markedet ønsker.
Nybygg av handel og leiligheter på Kamfjordverven i Sandefjord
Hegnaveien 3-9. Det legges opp til ca 2000 m2 med detaljhandel og 45 stk leiligheter.
Tilbygg, riving og rehabilitering av skole i Stokke
Målsetting at skolen skal stå ferdig i 2018.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Kodal
Ny barneskole for ca 250 elever.
Nybygg av flerbruksbygg på Bolstad Gård i Sande
Fremdrift avhenger av etablering av gang- og sykkelveg i kommunal/fylkeskommunal regi. Inngår i rekkefølgebestemmelsene.
Nybygg av leiligheter og næring i Tønsberg
Spunting: Kynningsrud Fundamentering AS 3-4 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg
Svanemerket leiligheter. Riving av låve.
Nybygg av boliger i Nøtterøy
1 av 15 boliger solgt.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandefjord
Diskosveien 9-13. 3-4 etasjer. 36 boenheter.
Nybygg av bilforretning og leiligheter på Kilen øst, Tønsberg
Bilforretning i 1.etasje. Prefab baderomskabiner - Norac badekabiner AS. Stikning og oppmåling - Geoingeniørene AS.
Nybygg av leiligheter i Husøy strandpark, trinn 2
Totalt 190 boliger og 600 m2 næring fordelt på 4-5 byggetrinn.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Horten, trinn 1
Totalt 80-100 boenheter på feltet.
Riving/nybygg av leiligheter og forretning/kontor i Horten
Storgata 47-53; 14 leiligheter og forretning i 1 etasje. Åsgata 1-3; 2 lavblokker på 2 etg.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Larvik
Terrengoppfylling er utført.
Nybygg av barnehage i Horten
9-avdelings barnehage.
Ny gang- og sykkelveg på Fv 35 Ås-Linnestad i Tønsberg
5,8 km. Fra Handlingsprogram for fylkesveinettet 2018-2021. Også Fv 35 x Fv 755 Bjune - kryssutbedring.
Nybygg av rekkehus i Tønsberg
14 leiligheter fordelt på 3 huskropper. 5+5+4.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Larvik
Området tenkes å inneholde 118 boenheter. Tomtene selges til privatpersoner.
Nybygg av rekkehus i Sandefjord, trinn 1
Totalt 95 boenheter på området. Rekkehus, tomannsboliger, firemannsboliger og blokkleiligheter.
Nybygg av eneboliger og firemannsboliger i Sandefjord
To stk firemannsboliger og 5 stk eneboliger.
Ombygging fra kontor/forretning til leiligheter i Tønsberg
Kontor/forretning i 1. etg. 20-30 leiligheter.
Nybygg av tomanns- og eneboliger i Tjøme
Fortetting med 22-25 boenheter.
Rehabilitering- og nybygg av kvartalsbebyggelse i Tønsberg
Forslag å tilrettelegge for kvartalsbebyggelse i 2-3 etasjer med parkeringskjeller.
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Vestfold
Mengde asfalt ca. 35 000 tonn Mengde fresing ca. 185 000 kvm
Asfaltarbeider Region sør 2018-1 i Vestfold
Mengde asfalt ca. 47 000 tonn. Fresing ca. 306 000 kvm.
Asfaltarbeider Region sør 2018-2
Riks- og fylkesveier. Antall tonn asfalt 18 662. Antall m2 fres 177

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: