Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestfold fylke

Færder (29)
Horten (36)
Larvik (50)
Re (4)
Sande (12)
Sandefjord (56)
Svelvik (7)
Tønsberg (47)
Nybygg av boliger i Larvik
725 mål. 1500-3000 boliger.
Nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, Nykirke-Barkåker InterCity, UNB10 jernbaneteknikk
14 km. Kontrakten inkluderer jernbaneanleggets overbygning samt elektrotekniske anlegg, føringsveier, tekniske hus og sluttføring av rømningstunnel og veier rundt tekniske hus.
Nytt boligområde i Sandefjord
Områdesregulering er godkjent. Halve området er detaljregulert.
Nybygg av boligområde og næring i Holmestrand
Ca 84 daa. Gnr/bnr 79/1, 79/66, 79/22, 80/1, 79/58 og 78/7.
Nybygg av næring, leiligheter og parkering i Holmestrand
150 nye leiligheter, grøntområde, cirka 6500 m2 næring.
Nybygg av leiligheter på Jarlsø i Tønsberg, trinn 6 mfl
Totalt skal det bygges ca 420 stk leiligheter på Jarlsø.
Nybygg av forretning og kontor i Horten
Utviklingspotensial for 10000-15000 m2 med forretning og kontor.
Nybygg av bolig/næring/skole i Holmestrand
ca 56 mål. Kan bygges cirka 240 boenheter, ca. 8,9 mål er regulert til skole og barnehage.
Nybygg av næringsbygg med tilhørende anlegg i Sando
Bryggeanlegg på 470 breddmeter og ca. 120-130 båtplasser.
Nybygg av kontorbygg langs E18 i Sandefjord
BTA 10,000+. Arbeidsplasser 500+.
Nybygg av boliger i Sem
Ca. 47 daa. Totalt ca. 90 daa, (ca. 160 boenheter, 19.200m2) på feltet.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Nøtterøy
10 eneboliger. 31 rekkehus. 16 leiligheter i 4-mannsboliger. Gnr/bnr 59/18 m.fl.
Nybygg av boligområde i Melsomvik trinn 2-3
25-30 leiligheter i trinn 1. Ca 200 båtplasser. Total byggetid 5-7 år. Prosjektet er på totalt 20.500 kvadratmeter inkl. parkeringskjellere. Det er delt opp i 3 hovedtrinn hver på ca. 7.000 kvadratmeter BRA. Det skal bygges rundt 150 leiligheter i forskjellige størrelser avhengig av hva markedet ønsker.
Nybygg av leiligheter og rekkehus Tønsberg, trinn 3 mfl
Totalt 180 boliger i flere trinn. 140 enheter gjenstår.
Nybygg av boliger i Sande
Ca. 259 daa. Utforming er foreløpig ukjent.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Nøtterøy
Skolen skal inneholde 3-parallell barneskole 1-7 trinn for 550 elever, med flerbrukshall.
Nybygg av leiligheter og næring i Holmestrand
Gnr/bnr: 127/55, 57, 58, 102. Ca 70 boliger og ca 2000 m2 næring.
Nybygg av boligområde i Nøtterøy
Ca 80-100 boenheter. Ferdig regulert.
Nybygg av leiligheter og næring i Husøy strandpark, trinn 3
Totalt 190 leiligheter og 600 m2 næring fordelt på 4-5 byggetrinn.
Ny fylkesvegtrasé på Fv. 900 Holmestrand sentrum (ny Fv 313)
680m. Skal gå fra krysset Rådhusgaten x Jernbanegaten (gamle politistasjon) og følger Jernbanegaten / eksisterende jernbane fram til krysset Bilet x Skolegaten.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Kodal
Ny barneskole med 9 klasserom for ca 250 elever. Rådgiver BIMK: C3 BIM AS, Krissana Chuenchom.
Nybygg av handel og leiligheter på Kamfjordverven i Sandefjord
Hegnaveien 3-9. Det legges opp til ca 2000 m2 med detaljhandel og 45 stk leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, trinn 2 mfl
Boligområdet planlegges utbygd med 109 boenheter.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Torstvet i Larvik
Første byggetrinn klart ca. februar/mars 2019.
Ombygging til leiligheter i Sparebankgården i Tønsberg
Møllergaten skal gjøres om till kollektivgate med busstrafikk.
Nybygg av leiligheter på Solvang i Tønsberg
Planlegger 5-8 etasjer. Anders Rørholts vei 6-10, gnr/bnr: 85/7 og 85/14, samt del av gbn. 1011/161, 1011/162 og m.fl.
Nybygg av flerbolighus, kontor og handel i Larvik, trinn 3 mfl
Totalt 93 boenheter samt næringslokaler ved Sanden Brygge. Trinnvis utbygging. 5000 m2 med næringslokaler i 2 etasjer.
Etablering av seniorsenter i Sandefjord
Utvidelse med 1600-2000 m2. Eksisterende bygg skal inneholde oppholdsrom, bibliotek, spiserom, spaavdelning og frisørsalong. Gnr/bnr 42/299, 82, 43/60
Nybygg av boliger i Tønsberg
1 stk 6-mannsbolig 1 stk 10-mannsbolig 4 stk 8-mannsbolig
Ny vei i Tjøllingvollen i Larvik
Fra handlingsprogram 2010-14.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord
25-30 stk leiligheter.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus og eneboliger i Sandefjord
30-40 boenheter. Antatt start og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg
Svanemerket leiligheter. Riving av låve. Ikke behov for stålentreprenør.
Nybygg av bilforretning og leiligheter i Tønsberg
Bilforretning i 1.etasje. Prefab baderomskabiner - Norac badekabiner AS. Stikning og oppmåling - Geoingeniørene AS.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Hole
10 tomannsboliger og 2 eneboliger.
Nybygg av leiligheter mm i Husøy strandpark, trinn 2
Totalt 190 leiligheter og 600 m2 næring fordelt på 4-5 byggetrinn.
Nybygg av leiligheter i Stokke
Midt i Stokke sentrum.
Nybygg av blokk og rekkehus i Sandefjord
21 boenheter fordelt på blokker og rekkehus planlegges. Antatt start.
Ny-/ombygg av leiligheter og ombygg/riving av butikk i Sande
Hensikten med prosjektet er at bruke tomten til Sandesentret på en effektivere måte.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandefjord
Diskosveien 9-13. 3-4 etasjer. 36 boenheter.
Nybygg av småhusbebyggelse i Sandefjord
Rekkehus og firemannsboliger.
Nybygg av leiligheter i Horten
Storgata 1-3. Totalentreprisekostnad for byggetrinn 1 og 2: 125 Mnok.
Etablering av infrastruktur for ny bydel i Horten
Opsjon på legging av fjernvarme.
Nybygg av barnehage i Horten
9-avdelings barnehage.
Nybygg av rekkehus og firemannsboliger i Sandefjord
4 firemannsboliger, 2 rekkehus. Tellusveien 11-17.
Nybygg av leiligheter i Horten
Storgata 1-3.Totalentreprisekostnad for byggetrinn 1 og 2: 125 Mnok.
Nybygg av eneboliger i Våle
12-19 boenheter. Store tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: