Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestfold fylke

Færder (35)
Horten (47)
Larvik (61)
Re (5)
Sande (13)
Sandefjord (59)
Svelvik (6)
Tønsberg (60)
Nybygg av boliger i Larvik
725 mål. 1500-3000 boliger.
Nybygg av godsterminal i Horten
100 000-200 000 kvm.
Nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, Nykirke-Barkåker InterCity, jernbaneteknikk
14 km. Kontrakten inkluderer jernbaneanleggets overbygning samt elektrotekniske anlegg, føringsveier, tekniske hus og sluttføring av rømningstunnel og veier rundt tekniske hus.
Nybygg av studentboliger, skole og næring i Horten
Ca. 240 daa er satt av til kombinert bebyggelse og anleggsformål, og ca. 50 daa til bolig.
Nybygg av leiligheter (blokk), rekkehus og vei i Tønsberg
Utvidelse av eksisterende boligområde på Eik. 151 daa. 453 boenheter.
Nybygg av industri i Holmestrand
Ca 30 000- 40 000 m2.
Nybygg av leiligheter på Jarlsø i Tønsberg, trinn 6 mfl
Totalt skal det bygges ca 420 stk leiligheter på Jarlsø.
Nybygg av sykehjem i Tønsberg
"Møteplassen i grenda". Ca 30 mål.
Nybygg av boligområde på Hogsnes
400 daa. Ca 200 boliger.
Nybygg av matvarelager i Sande
Breeam NOR standarden.
Nybygg av leiligheter på Risøya i Larvik
Hus A-M. Risøyveien 5 og 7.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, trinn 3 mfl
Trinnvis utbygging. Totalt ca 260 leiligheter.
Nybygg av bolig/næring/skole i Holmestrand
ca 56 mål. Kan bygges cirka 240 boenheter, ca. 8,9 mål er regulert til skole og barnehage.
Nybygg av forretning og kontor i Horten
Utviklingspotensial for 10000-15000 m2 med forretning og kontor.
Nybygg av næringsbygg med tilhørende anlegg i Sando
Bryggeanlegg på 470 breddmeter og ca. 120-130 båtplasser.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og leiligheter i Nøtterøy
10 eneboliger. 31 rekkehus. 16 leiligheter i 4-mannsboliger. Gnr/bnr 59/18 m.fl.
Nybygg av leiligheter og rekkehus Tønsberg, trinn 3 mfl
Totalt 180 boliger i flere trinn. 140 enheter gjenstår.
Nybygg av boliger i Sande
Ca. 259 daa. Utforming er foreløpig ukjent.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Nøtterøy
Skolen skal inneholde 3-parallell barneskole 1-7 trinn for 550 elever, med flerbrukshall.
Nybygg av leiligheter og næring i Holmestrand
Gnr/bnr: 127/55, 57, 58, 102. Ca 70 boliger og ca 2000 m2 næring.
Nybygg av parkeringshus i fjell i Tønsberg
Det planlegges utsprenget 2 fjellhaller med inntil 5 etasjer for i størrelseorden 600 parkeringsplasser.
Nybygg av handel, kontor og boliger på Kilen øst, Tønsberg trinn 2
Totalt 500 leiligheter. Signalbygg, mot Rv 311. Handel/kontor:Ringvei N.
Utvidelse av industribygg på Brunlanes i Larvik
Gnr/bnr: 4102/13, 16, 4103/6, 14, 24, 33, 34, 37 4099/7, 4104/1 og 5055/1
Nybygg av boligområde i Nøtterøy
Ca 80-100 boenheter. Ferdig regulert.
Nybygg av boligområde og næring i Holmestrand
Ca 84 daa. Gnr/bnr 79/1, 79/66, 79/22, 80/1, 79/58 og 78/7.
Nybygg av leiligheter og næring i Husøy strandpark, trinn 3
Totalt 180 leiligheter og 600 m2 næring fordelt på 4-5 byggetrinn.
Nybygg av rekkehus i Sandefjord, trinn 2 mfl.
Totalt 95 boenheter på området. Rekkehus, tomannsboliger, firemannsboliger og blokkleiligheter.
Nybygg av leiligheter i Sande
18-20 byggemåneder. 6-8 etasjer.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Kodal
Ny barneskole med 9 klasserom for ca 250 elever. Rådgiver BIMK: C3 BIM AS, Krissana Chuenchom.
Nybygg av handel og leiligheter på Kamfjordverven i Sandefjord
Hegnaveien 3-9. Det legges opp til ca 2000 m2 med detaljhandel og 45 stk leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, trinn 2 mfl
Boligområdet planlegges utbygd med 109 boenheter.
Nybygg av eneboliger og næring i Tjøme
Ca 150 mål. Sjøutsikt med panorama over Oslofjorden. Ett næringsområde på ca. 5 mål, tilgrenset boligområdet vil kunne følge med i kjøpet. Hele området er regulert og godkjent.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Torstvet i Larvik
Første byggetrinn klart ca. februar/mars 2019.
Nybygg av flerbolighus, kontor og handel i Larvik, trinn 3 mfl
Totalt 93 boenheter samt næringslokaler ved Sanden Brygge. Trinnvis utbygging. 5000 m2 med næringslokaler i 2 etasjer.
Etablering av seniorsenter i Sandefjord
Utvidelse med 1600-2000 m2. Eksisterende bygg skal inneholde oppholdsrom, bibliotek, spiserom, spaavdelning og frisørsalong. Gnr/bnr 42/299, 82, 43/60
Ny vei i Tjøllingvollen i Larvik
Fra handlingsprogram 2010-14.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, trinn 2
Trinnvis utbygging. Totalt ca 260 leiligheter.
Nybygg av leiligheter i Sandefjord
25-30 stk leiligheter.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus og eneboliger i Sandefjord
30-40 boenheter. Antatt start og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg
Svanemerket leiligheter. Riving av låve. Ikke behov for stålentreprenør.
Ombygg av Brunla ungdomsskole, Larvik kommune
Brunla ungdomsskole skal bli 1-10 skole.
Nybygg av boliger på Borre i Horten
Arealet søkes utviklet for etablering av bolig. Sentralt opp mot Høgskolen på Borre. 107 daa. Omfang og boligtype er ukjent.
Nybygg av bilforretning og leiligheter på Kilen øst, Tønsberg
Bilforretning i 1.etasje. Prefab baderomskabiner - Norac badekabiner AS. Stikning og oppmåling - Geoingeniørene AS.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Hole
10 tomannsboliger og 2 eneboliger.
Nybygg av leiligheter mm i Husøy strandpark, trinn 2
Totalt 180 leiligheter og 600 m2 næring fordelt på 4-5 byggetrinn.
Nybygg av leiligheter i Stokke
Midt i Stokke sentrum.
Ny-/ombygg av leiligheter og ombygg/riving av butikk i Sande
Hensikten med prosjektet er at bruke tomten til Sandesentret på en effektivere måte.
Nybygg av blokk og rekkehus i Sandefjord
21 boenheter fordelt på blokker og rekkehus planlegges. Antatt start.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandefjord
Diskosveien 9-13. 3-4 etasjer. 36 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: