Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestfold fylke

Færder (12)
Horten (30)
Larvik (42)
Re (6)
Sande (11)
Sandefjord (40)
Svelvik (10)
Tønsberg (35)
Ny fastlandsfobindelse til Færder inkl bru Ramberg-Smørberg
Partene i Bypakke Tønsberg-regionen har inngått en intensjonsavtale om ny fastlandsforbindelse. ÅDT ca. 15 000.
Nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen, Nykirke-Barkåker InterCity, UNB10 jernbaneteknikk
14 km. Kontrakten inkluderer jernbaneanleggets overbygning samt elektrotekniske anlegg, føringsveier, tekniske hus og sluttføring av rømningstunnel og veier rundt tekniske hus.
Nybygg av studentboliger, skole og næring i Horten
Ca. 240 daa er satt av til kombinert bebyggelse og anleggsformål, og ca. 50 daa til bolig.
Nybygg av boliger, forretning og kontor i nytt sentrumskvartal i Tønsberg
6 daa. 3.600 kvm kontor, 3.200 kvm forretning/servering og 4.000 kvm parkering.
Nybygg av leiligheter på Risøya i Larvik
Hus A-M. Risøyveien 5 og 7.
Nybygg av boliger i Sem
Ca. 47 daa. Totalt ca. 90 daa, (ca. 160 boenheter, 19.200m2) på feltet.
Nybygg av kontorbygg langs E18 i Sandefjord
BTA 10,000+. Arbeidsplasser 500+.
Nybygg av boligområde i Melsomvik trinn 2-3
25-30 leiligheter i trinn 1. Ca 200 båtplasser. Total byggetid 5-7 år. Prosjektet er på totalt 20.500 kvadratmeter inkl. parkeringskjellere. Det er delt opp i 3 hovedtrinn hver på ca. 7.000 kvadratmeter BRA. Det skal bygges rundt 150 leiligheter i forskjellige størrelser avhengig av hva markedet ønsker.
Nybygg av lager, verksted og kontor i Horten
To alternativer vurderes; 3756 m2 BYA alt. 5126 m2 BYA eksklusive parkering.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Solkollen i Sandefjord
Ca 85 stk boenheter fordelt på leilighetsbygg i 2 etasjer, tomannsboliger, kjedet eneboliger, rekkehus og eneboliger.
Nybygg av boliger i Larvik, trinn 2
Terrengoppfylling er utført.
Nybygg av handel, kontor og boliger på Kilen øst, Tønsberg trinn 2
Totalt 500 leiligheter. Signalbygg, mot Rv 311. Handel/kontor:Ringvei N.
Nybygg av leiligheter og næring i Holmestrand
Gnr/bnr: 127/55, 57, 58, 102. Ca 70 boliger og ca 2000 m2 næring.
Nybygg av leiligheter og næring i Husøy strandpark, trinn 3
Totalt 190 leiligheter og 600 m2 næring fordelt på 4-5 byggetrinn.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall i Kodal
Ny barneskole med 9 klasserom for ca 250 elever. 2-3 etasjer. Ikke behov for flislegger. Rådgiver BIMK: C3 BIM AS v/Krissana Chuenchom. Lås og beslag: Sikkerhetskompaniet AS v/Stian Borge. Radon: Radonmannen AS v/Jørgen Heir. Sedumtak: Bergknapp AS v/Bengt Tovslid.
Nybygg av handel og leiligheter på Kamfjordverven i Sandefjord
Hegnaveien 3-9. Det legges opp til ca 2000 m2 med detaljhandel og 45 stk leiligheter.
Etablering av boliger i Tønsberg
48 flerbolighus, har 1-2 etasjer. 21 eneboliger, har 2-3 etasjer. Nøkkelferdige hus.
Nybygg av leiligheter på Solvang i Tønsberg
Planlegger 5-8 etasjer. Anders Rørholts vei 6-10, gnr/bnr: 85/7 og 85/14, samt del av gbn. 1011/161, 1011/162 og m.fl.
Nybygg av boliger i Larvik/Stavern
Ikke behov for stålentreprenør.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Horten, trinn 3 mfl.
Totalt 95 boenheter på feltet. Gnr/bnr 126/328, 393 og 19/125.
Nybygg av boliger i Tønsberg
1 stk 6-mannsbolig 1 stk 10-mannsbolig 4 stk 8-mannsbolig
Nybygg av leiligheter i Svelvik. trinn 1
Strandgaten 21-25 mfl. Gnr/bnr: 17/1, 18,19 og 18/1 og 31. Boligene planlegges ferdigstilt i perioden 4. kvartal 20120 til 1.kvartal 2021, under forutsetning om vedtak om igangsetting innen 30.06.2019. Totalt 90 st leiligheter og 13 stk småhus på eiendommen.
Nybygg av regionlager i Sandefjord
Leverandør av gjerder og Porter: Lauritsen Gjerdefabrikk. Kontaktperson: Morten Kåsa. Leverandør av innvendige porter: Portservice øst.
Ombygg av sykehjem til omsorgsleiligheter og leiligheter for RMU i Nøtterøy
Nabobygget til Gipø Øst. Parkeringsanlegg for ca 65 plasser.
Utbygging og ombygging av barneskole i Tønsberg
Nybygg ca 2500 m2, ombygg ca 1000-2000 m2.
Nybygg av flytende boliger og småbåthavn i Horten
Utvikles paralelt med prosjekt: Indre Havneby, ny bydel. Indre Havneby as representerer grunneiere og har intensjonsavtale med kommunen om å stå for utviklingen av flytende boliger og småbåthavn.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg
Svanemerket leiligheter. Riving av låve. Ikke behov for stålentreprenør.
Etablering av infrastruktur for ny bydel i Horten
Opsjon på legging av fjernvarme.
Nybygg av leiligheter i Horten
Storgata 1-3. Totalentreprisekostnad for byggetrinn 1 og 2: 125 Mnok.
Nybygg av leiligheter i Tønsberg, trinn 1
Trinnvis utbygging. Totalt ca 260 leiligheter.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Horten, trinn 2
Totalt 95 boenheter på feltet. Gnr/bnr 126/328, 393 og 19/125.
Trafikksikkerhetstiltak i Horten
Nykirke-Søndre Vegge.
Til-og nybygg av kontorbygg i Sandefjord
Leif Weldingsvei 14, 16og 18. En ekstra etasje (3. etasje) på Leif Weldingsvei 14 og 16, og et nytt kontorbygg der ombygd trafostasjon står i dag (nr.18)
Nybygg av barnehage i Horten
9-avdelings barnehage.
Ombygging til leiligheter i Sparebankgården i Tønsberg
Møllergaten skal gjøres om till kollektivgate med busstrafikk.
Nybygg av leiligheter i Horten
Storgata 1-3.Totalentreprisekostnad for byggetrinn 1 og 2: 125 Mnok.
Nybygg av eneboliger i Våle
12-19 boenheter. Store tomter.
Utvidelse av ishall i Tønsberg
Totalentreprisekostnad ca. 85 Mnok (Tønsberg Ishall og Maier Arena). Ikke behov for RiAkustikk.
Nybygg av tomanns- og eneboliger i Tjøme
Fortetting med 22-25 boenheter.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-2
Antall tonn 26 091. Antall m2 fres 157 000.
Nybygg av gang og sykkelvei i Tønsberg
Etablering av GS-vei langs Ulvikveien og legging av ny hovedvannledning på strekningen, 1.45 km lang.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-1
Larvik, Sandefjord. 25 695 tonn asfalt, 205 000 m2 fresing.
Nybygg av leiligheter i Nøtterøy
Samarbeid mellom Teiegården AS og Smidsrødveien 5 AS. Ørsnesalleen 29-31 mfl.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-1
Sandefjord, Horten, Sande, Holmestrand, Re, Larvik. 15 772 tonn asfalt, 153 000 m2 fresing.
Asfaltarbeider i Region Sør 2019-1
Færder, Tønsberg. 19 163 tonn asfalt, 137 000 m2 fresing.
Etablering av avfallssuganlegg i Tønsberg sentrum, del 1
Anskaffelsen omfatter leveranse av stamnett, grennett og nedkast, samt komplett elektromekanisk leveranse til avfallssugterminalen inkludert styringssystem for hele anlegget. Prosjektering og montasje inngår for alle leveranser. Anskaffelsen gjennomføres som en totalentreprise. Anlegget skal bygges ut for mottak av husholdningsavfall, næringsavfall og herreløst avfall innenfor et geografisk avgrenset område i Tønsberg sentrum. Hvert nedkastpunkt skal etableres med nedkast for 3 avfallstyper; matavfall, papir og restavfall. Plastemballasje skal kunne emballeres i blå pose og legges i restavfallsnedkastet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: