Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vennesla

Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Vennesla
Planlagt 800-1000 boliger/leiligheter.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Vennesla
I underkant av 20 stk boenheter.
Nybygg av ene-, tomanns- og flerbolighus på Moseidmoen
Infrastruktur er opparbeidet. Totalt 30 tomter.
Ny gang og sykkelveg på Fv405 Hagen–Samkom i Vennesla
Ca 1 km gang- og sykkelveg/fortau. Flytting av eksisterende fylkesveg, samt flytte elveleiet på enkelte steder på strekningen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: