Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vennesla

Nybygg av boliger, kjøpesenter, kontorbygg m.m i Vennesla
Ca 20.000-25.000 m2. Ca 500 leiligheter. Kjøpesenter 2 etasjer og boliger i 3-5 etasjer.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Vennesla
I underkant av 20 stk boenheter.
Nybygg av rusboliger i Vennesla
13,5 måneders byggetid. Ikke behov for stål. Gnr/bnr: 4/145, 373. Leverandør av takbjelker: Optimera AS.
Ny gang og sykkelveg på Fv405 Hagen–Samkom i Vennesla
Ca 1 km gang- og sykkelveg/fortau. Flytting av eksisterende fylkesveg, samt flytte elveleiet på enkelte steder på strekningen.
Nybygg av avlastningshjem i Vennesla
Avlastningshjem for barne og unge.
Opparbeidelse av vei mellom Bjørkelivegen og Rakkestad, Vennesla
Det er planlagt å opparbeide ny veg mellom Bjørkelivegen og Rakkestad. Fri høyde i undergangen i Rakkestad begrenser i dag atkomsten til området for større lastebiler. Den nye vegen vil også medføre at planovergangen ved Liebermann på sikt kan stenges for kjørende.
Asfaltering av vei i Vennesla
Aksellastforsterkning og asfaltering av Holtanvegen.
Utbygging av bredbånd Greibesland og omegn i Vennesla kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Utbygging av bredbånd Vestbygda- Hønemyr- Djupesland i Vennesla og Songdalen kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: