Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vennesla

Nybygg av dagsenter og boliger for demente i Vennesla, trinn 1
Systemvegger og foldevegger: System Bygg AS, Robert Frydnes Stusvik
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Vennesla
I underkant av 20 stk boenheter.
Nybygg av ene-, tomanns- og flerbolighus på Moseidmoen
Infrastruktur er opparbeidet. Totalt 30 tomter.
Utvidelse av skianlegg i Vennesla
Prosjektet inneholder og omfaer utvikling av: › Sommer- og vinterløyper (ski- og rulleskiløyper), skiskytingsanlegg. Universelt utformet. Forberedt for snøproduksjon. › Langrennstilbudet vinterstid ved utvidelse av eksisterende løyper og opparbeidelse av nye løypetraseer utgjør totalt ca 4.500 m hvorav ca 1.000 m er eksisterende rulleskiløyper › Asfaltering av løypetraseer for rulleski, ca 3.500 m og ca 22.000 m² asfaltareal inkl traseer på stadion og strafferunde for skiskyting › Opparbeidelse av skistadion › Internt lavspentanlegg I tillegg innholder prosjektet disse negative opsjonene: › Lysanlegg i løyper, løypelengde ca 2.000 m og lys på stadionanlegg og skiskytteranlegg › En bro/kulvert for kryssing av skiløype/vei › Opparbeidelse av skiskytteranlegg › Stadionbygg ca 200 m² › Garasje for tråkkemaskin 110 m² › Lager ved skiskytteranlegg 56 m² › Bygg for snøproduksjonanlegg 56 m² › Betongarbeider › Parkeringsplass ved Fv74
Ny gang og sykkelvei på fv 7, doktorsvingen-Moseidmoen
Tidlig planlagt prosjekt. Myk pakke 2. 900m.
Etablering av trygghetsalarmer, sensorer og signalanlegg for institusjoner i Agder
Felles utlysning for 21 kommuner i Agder: Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Risør, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Mandal, Marnadal, Audnedal, Åseral, Lindesnes. 9 kommuner har opsjon på tilknytning: Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Flekkefjord, Sirdal, Lyngdal, Farsund og Hægebostad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: