Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vennesla

Nybygg av kjøpesenter, leiligheter og kontor i Vennesla
15 butikker og servering i første etasje, kontorer i andre og rundt 70 leiligheter over der. Totalt blir det ca 16.100 kvadratmeter der forretning utgjør ca 9.000 kvadratmeter.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Moseidmoen, trinn 3
Infrastruktur er under opparbeidelse.
Nybygg av boliger i Vennesla
Planlegger ca 80-100 boenheter. Planområdet er på ca 300 daa.
Driftskontrakt for Kristiansandområdet Fylkesveg 2019-29 og Riksveg 2019-24
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sidearealer, utstyr og installasjoner. Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten med 1+1+1år fra 2024-09-01.
Nybygg av kontor-, verksted- og lagerbygg på Lomtjønn, øst for Vennesla sentrum
Nybygg av kontor-, verksted- og lagerbygg for kommunens forvaltning, drift og vedlikeholdsavdeling. Ca 500 m2.
Oppgradering alternativt riving av dam i Vennesla
Dammen har behov for rehabilitering dersom den ikke fjernes.
Nybygg av tribune i Vennesla
Tribunen skal ha 864 sitteplasser inklusiv 8 HC-plasser. Midt i tribunen skal det være ett område til speaker og tv med tilhørende TV-plattform. Videre skal det også leveres en dommerbu på siden av tribunen for friidretten.
Utbygging av bredbåndsnett i Vennesla kommune
Felles utlysning med Arendal, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Risør, Søgne, Tvedestrand, Vegårshei og Vennesla kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: