Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vennesla

Nybygg av kontor-, verksted- og lagerbygg på Lomtjønn, øst for Vennesla sentrum
Nybygg av kontor-, verksted- og lagerbygg for kommunens forvaltning, drift og vedlikeholdsavdeling.
Nybygg av kirkebygg i Vennesla
Nytt kirkebygg med kirkesal for ca 400 personer, menighetssal for ca 200 personer, kontorfasiliteter og aktivitetsrom for barne- og ungdomsarbeidet.
Etablering av nytt bofellesskap i Vennesla
Nytt bofellesskap tilpasset personer med psykiske lidelser og rusproblematikk for 12 personer.
Nybygg av rusboliger i Vennesla
13,5 måneders byggetid. Ikke behov for stål. Gnr/bnr: 4/145, 373. Leverandør av takbjelker: Optimera AS.
Utvidelse av barnehage i Vennesla
To avledninger barnehage.
Oppgradering alternativt riving av dam i Vennesla
Dammen har behov for rehabilitering dersom den ikke fjernes.
Opparbeidelse av vei mellom Bjørkelivegen og Rakkestad, Vennesla
Det er planlagt å opparbeide ny veg mellom Bjørkelivegen og Rakkestad. Fri høyde i undergangen i Rakkestad begrenser i dag atkomsten til området for større lastebiler. Den nye vegen vil også medføre at planovergangen ved Liebermann på sikt kan stenges for kjørende.
Asfaltering av vei i Vennesla
Aksellastforsterkning og asfaltering av Holtanvegen.
Utbygging av bredbånd Greibesland og omegn i Vennesla kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Utbygging av bredbånd Vestbygda- Hønemyr- Djupesland i Vennesla og Songdalen kommune
Felles utlysing: Birkenes, Froland, Grimstad, Tvedestrand, Gjerstad, Vegårshei, Flekkefjord, Farsund, Vennesla, Sogndalen, Mandal og Kristiansand kommune.
Rammeavtale for levering av fastmonterte (heldekkende) matter i Vennesla
Totalkostnad for leveringen: 17,5 Mnok. Opsjon 1+1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: