Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Songdalen

Nybygg av barneskole i Songdalen
Forslag fra økonomiplan 2017-2020
Utbedring av Fv 303/352/353 Nodeland-Ryen
Fra budsjett for fylkesveginvesteringer 2014-2017.
Oppgradering av idrettsanlegg på Hortemo i Songdalen
Arbeidene omfatter: Grunnarbeid for kunstgress 9.400 m2. Grunnarbeid for friidrettssbelegg 2.900 m2. Grunnarbeid for asfalterte flater og asfaltareal 1.150 m2. Dreneringsgrøfter med rør og kummer 600 m. Kantstein 845 m. Plenareal 1.500 m2. › Sandvolleyballbane 310 m2. Areal for kulestøt 270 m2. Komplett flomlysanlegg med kabelanlegg og grøfter.
Nybygg av gang- og sykkelvei og turstier i Nodeland
Skal reguleres i 2016/2017. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Nodeland
Skal reguleres i 2017. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nytt overvannsnett i Volleberg
Tidlig prosjekt fra kommunens økonomiplan 2015-2018.
Etablering av trygghetsalarmer, sensorer og signalanlegg for institusjoner i Agder
Felles utlysning for 21 kommuner i Agder: Gjerstad, Vegårshei, Åmli, Risør, Tvedestrand, Arendal, Froland, Grimstad, Lillesand, Birkenes, Iveland, Kristiansand, Vennesla, Songdalen, Søgne, Mandal, Marnadal, Audnedal, Åseral, Lindesnes. 9 kommuner har opsjon på tilknytning: Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle, Flekkefjord, Sirdal, Lyngdal, Farsund og Hægebostad.
Tilbygg ved skole i Songdalen
Tilpasninger for elever med spesielle behov.
Ny turvei i Nodeland
Byggetips. Tidlig prosjekt fra investeringsbudsjett 2015-2018.
Utskifting av gatebelysning i Songdalen kommune
Forslag fra økonomiplan 2017-2020. Utfasing av kvikksølvelamper.
Ny snuplass i Volleberg
Byggetips. Tidlig prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Tilbygg av skole i Nodeland
Byggetips. Tidlig prosjekt fra investeringsbudsjett 2015-2018.
Utvendig renovering av undervisningslokale og kontor, Nodeland
Byggetips. Tidlig prosjekt fra kommunens økonomiplan 2015-2018.
Utvidelse av lager i Nodeland
Byggetips. Utvidelse av teknisk lager. Fra kommunens økonomiplan med handlingsprogram 2015-2018.
Ny parkeringsplass ved turområde i Volleberg
Byggetips. Fra kommunens økonomiplan med handlingsprogram 2015-2018.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: