Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Songdalen

Utbedring av Fv 303/352/353 Nodeland-Ryen
Fra budsjett for fylkesveginvesteringer 2016-2019.
Nybygg av gang og sykkelveg på Fv 461 Vatneli, Songdalen
Det skal prosjekteres og bygges gang og sykkelveg/fortau langs eksisterende fylkesveg 461 fra profil ca. km 3,04 til ca. km 4,47.
Nybygg av renseanlegg i Sogndalen
Anlegget skal dimensjoneres for 600 personer.
Oppgradering av idrettsanlegg på Hortemo i Songdalen
Arbeidene omfatter: Grunnarbeid for kunstgress 9.400 m2. Grunnarbeid for friidrettssbelegg 2.900 m2. Grunnarbeid for asfalterte flater og asfaltareal 1.150 m2. Dreneringsgrøfter med rør og kummer 600 m. Kantstein 845 m. Plenareal 1.500 m2. › Sandvolleyballbane 310 m2. Areal for kulestøt 270 m2. Komplett flomlysanlegg med kabelanlegg og grøfter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: