Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Songdalen

Nybygg av boliger i Songdalen
Byggherre er Rosseland Eiendomsutvikling AS. Gnr./bnr. 75/529 og deler av 75/6 og 214/1.
Nybygg av boligområde i Songdalen
Området vil omreguleres fra næring til boligområde. 60-120 boenheter.
Nybygg av boliger i Songdalen
15-20 stk boliger. Gnr./bnr: 78/15, 78/13, 78/234, 78/235 og 78/221.
Nybygg av bru i Birkenes
Betongbru. Bredde på 3,5m. 40m gang- og sykkelvei.
Nybygg av bro i Songdalen
Songdalselva fra Volleberg til Birkelid.
Utbedring av vei i Nodeland
Byggetips. Tidlig prosjekt fra kommunens investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av pumpestasjon i Nodeland
Fra økonomiplan 2018-2021.
Ny garderobe i barnehage på Nodeland
Byggetips. Tidlig prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utbedring av ventilasjon i idrettshall i Finsland
Byggetips. Tidlig prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av kunstgressbane ved barneskole i Nodeland
Byggetips. Tidlig prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Skifte av tak på adm.bygg i Brandsvoll
Fra økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: