Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Songdalen

Nybygg av bru i Birkenes
Betongbru. Bredde på 3,5m. 40m gang- og sykkelvei.
Utskifting av vannledning i Songdalen
Prosjektet omfatter legging av ny vannledning Ø355mm for å erstatte dagens vannledning. Anbudsgrunnlaget omfatter ca. 230 m vannledning Ø355mm. 150 m grøft for vannleding på land og ca 80 m grøft i Songdalselva, der denne krysser elva 2 steder. Vannledning i elva legges med belastningslodd og overdekning 1,0 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: