Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Songdalen

Nybygg av boligområde i Songdalen
Området vil omreguleres fra næring til boligområde. 60-120 boenheter.
Nybygg av gang og sykkelveg på Fv 461 Vatneli, Songdalen
Det skal prosjekteres og bygges gang og sykkelveg/fortau langs eksisterende fylkesveg 461 fra profil ca. km 3,04 til ca. km 4,47.
Nybygg av bro i Songdalen
Songdalselva fra Volleberg til Birkelid.
Utbedring av vei i Nodeland
Byggetips. Tidlig prosjekt fra kommunens investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av pumpestasjon i Nodeland
Fra økonomiplan 2018-2021.
Ny garderobe i barnehage på Nodeland
Byggetips. Tidlig prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Utbedring av ventilasjon i idrettshall i Finsland
Byggetips. Tidlig prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av kunstgressbane ved barneskole i Nodeland
Byggetips. Tidlig prosjekt fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Skifte av tak på adm.bygg i Brandsvoll
Fra økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: