Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Songdalen

Nybygg av gang og sykkelveg på Fv 461 Vatneli, Songdalen
Det skal prosjekteres og bygges gang og sykkelveg/fortau langs eksisterende fylkesveg 461 fra profil ca. km 3,04 til ca. km 4,47.
Nybygg av renseanlegg i Sogndalen
Anlegget skal dimensjoneres for 600 personer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: